aug23

Gåvor till välgörenhet kan medföra beskattning för aktieägare

Gåva från ett företag till välgörande ändamål ska behandlas som utdelning till aktieägarna i det överlåtande bolaget fastslår HFD. Vill ägaren tillskjuta medel till välgörande ändamål kan alternativ finnas, men situationen kan behöva utredas för att inte hamna snett. I det aktuella fallet hade ägaren till ett företag för avsikt att skänka pengar till en …

Gåvor till välgörenhet kan medföra beskattning för aktieägare Läs mer »

Ny medarbetare på Advice Skatt

Med glädje presenterar vi Petter Anderberg som det senaste tillskottet till Advice Skatt! Petter, en erfaren skattekonsult, kommer nu att berika vårt skickliga team. Med en juristexamen i bakfickan har Petter tidigare arbetat med skattefrågor både på Skatteverket och på andra juridiska byråer. Vi önskar Petter en framgångsrik start hos oss på Advice och ser …

Ny medarbetare på Advice Skatt Läs mer »

Ny medarbetare på Advice Familjerätt

Vi är glada att välkomna Therese Dicksson till Advice Familjerätt! Med en kandidatexamen i Rättsvetenskap kommer Therese att bli en värdefull juristassistent och hon kommer att stötta med diverse ärenden inom ekonomisk familjerätt. Vi ser fram emot en produktiv och spännande period framöver för både Therese och Advice Familjerätt!

Högre ränta på kvarskatt

Har du skatt att betala för 2022 som du deklarerade innan sommaren? Det finns nu större anledning att betala snart. Sedan början av augusti har kostnadsräntan på skattekontot gått upp till 5 %. Räntan beräknas dag för dag och är inte avdragsgill. Om underskottet på skattekontot beror på att betalning inte gjorts på förfallodagen eller …

Högre ränta på kvarskatt Läs mer »

Teckningsoptioner med förfogandeinskränkningar under fem år

Skatterättsnämnden (SRN) har i ett förhandsbesked ansett att ett incitamentsprogram där teckningsoptioner med inskränkande villkor på fem år inte medför någon beskattning för den anställde som erbjuds optionerna och inte heller några avgifter för företaget. Advice har bistått en kund med att ansöka om förhandsbeskedet avseende incitamentserbjudandet. Företaget har erbjudit en nyckelperson att köpa teckningsoptioner …

Teckningsoptioner med förfogandeinskränkningar under fem år Läs mer »

Scroll to Top