feb23

Skatt att betala?

Har du kvarskatt att betala för någon transaktion under 2022? Har du fått en utdelning från eget bolag, sålt aktier med vinst eller sålt en bostad? Gör en fyllnadsinbetalning för att undvika ränta på skattekontot. Från och med den 13 februari påförs kostnadsränta på skattekontot för den som får kvarskatt att betala för beskattningsår 2022 och …

Skatt att betala? Läs mer »

Syntetiska optioner som incitament?

Syntetiska optioner med återköpsklausul vid avslutad anställning godkänns av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som värdepapper. Möjliggör domen för en större användning av syntetiska optioner som incitamentverktyg? En förklaring av vad syntetiska optioner är för något är först på sin plats. Syntetiska optioner är en ”konstruerad” option som ger innehavaren, främst en anställd nyckelperson, rätt att vid en viss tidpunkt …

Syntetiska optioner som incitament? Läs mer »

Ny dom förenklar användandet av utomståenderegeln

Investerare som köper aktier genom en nyemission från ett fåmansföretag där de själva är aktiva får räknas som utomstående. Detta meddelar Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i en ny dom som återställer ordningen gällande utomståenderegelns tillämplighet. Detta förutsatt att investerarna är passiva i företaget som utomståenderegeln prövas för. En andel i ett fåmansföretag är som utgångspunkt kvalificerad bland annat om delägaren är …

Ny dom förenklar användandet av utomståenderegeln Läs mer »

Scroll to Top