jan24

Skatt att betala i år?

Har du fått en utdelning från ditt bolag, sålt aktier med vinst eller sålt din bostad under 2023? Då rekommenderar vi dig att göra en fyllnadsinbetalning för att undvika ränta på skattekontot. Från och med den 12 februari påförs en kostnadsränta för den kvarskatt som överstiger 30 000 kr för inkomståret 2023. Likt andra räntor …

Skatt att betala i år? Läs mer »

Skatteverket förslår enklare regler för stadigvarande vistelse

Skatteverket har föreslagit till regeringen att en definition för stadigvarande vistelse införs i inkomstskattelagen. En person som flyttat från Sverige, men som stadigvarande vistas här är obegränsat skattskyldig här. Även en person som aldrig varit bosatt i Sverige, men som visats här stadigvarande är obegränsat skattskyldig här. Stadigvarande vistelse är dock inte definierat i lagen …

Skatteverket förslår enklare regler för stadigvarande vistelse Läs mer »

Tjänstebil i företaget? Se upp för förmånsbeskattning!

Äger ditt företag en bil som du enbart använder i tjänsten? Då är det viktigt att du har koll på reglerna kring bilförmåner och din dokumentation. För att en skattepliktig bilförmån inte ska uppkomma ska bilen ha använts privat endast i ringa omfattning. Med ringa omfattning avses: Högst tio tillfällen per år och, En sammanlagd …

Tjänstebil i företaget? Se upp för förmånsbeskattning! Läs mer »

Förslag om nya regler kring underskottsbolag

Det finns skatteregler som begränsar tidigare års underskott i bolag när bolaget avyttras till nya ägare. Om det sålda bolaget träffas av reglerna begränsas underskott från tidigare år till 200 procent av köpeskillingen av bolaget – den så kallade beloppsspärren. Finansdepartementet har publicerat ett förslag på nya regler om avdrag för tidigare års underskott. I …

Förslag om nya regler kring underskottsbolag Läs mer »

Scroll to Top