Juni 2014

Kommande utredning för skatteregler för incitamentsprogram

Kommande utredning för skatteregler för incitamentsprogram [2014-09-01] Skattereglerna för incitamentsprogram ska ses över i en särskild utredning. Det gäller tilldelning av optioner och andra aktierelaterade instrument. Sammanfattningsvis ska utredaren kartlägga och analysera såväl rättsläget som användandet av olika typer av incitamentsprogram. Detta då de olika regelverken i dagsläget inte tydligt hanterar uppkomna frågeställningar i samband med …

Kommande utredning för skatteregler för incitamentsprogram Läs mer »

Nytt från Bokföringsnämnden avseende avskrivning på fastigheter

Nytt från Bokföringsnämnden avseende avskrivning på fastigheter [2014-06-18] Bokföringsnämnden beslutade den 28 april att ändra god redovisningssed för avskrivningar på fastigheter. Ändringen förtydligar att progressiva avskrivningar inte längre är tillåtna på byggnader. Det är i stället rak avskrivning utifrån byggnadens livslängd som är tillåten. Progressiv avskrivningsmetod har i många fall använts av nya bostadsrättsföreningar för att …

Nytt från Bokföringsnämnden avseende avskrivning på fastigheter Läs mer »

Företagsskattekommittéens förslag om nya regler för bolagsbeskattning

Företagsskattekommittéens förslag om nya regler för bolagsbeskattning [2014-06-18] Företagsskattekommittén lämnade per den 12 juni 2014 ett förslag om nya regler för bolagsbeskattning som innebär begränsningsregler för ränteavdrag. Förslaget innebär ett slopat avdrag för negativa finansnetton. Med finansnetto avses skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader. Förslaget innebär att enbart finansiella kostnader som motsvaras av finansiella intäkter …

Företagsskattekommittéens förslag om nya regler för bolagsbeskattning Läs mer »

Scroll to Top