2015

Budgetpropositionen 2016

Budgetpropositionen 2016 [2015-09-28] Den 21 september 2015 lämnade regeringen budgetproposition för år 2016 till riksdagen. Budgetpropositionen, som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och vänsterpartiet, innehåller väntade skattehöjningar. Sammanfattningsvis kan sägas att många av regeringens förslag har aviserats i tidigare budgetar/promemorior och därmed var väntade. Det kan noteras att regeringens budget inte innehöll något förslag …

Budgetpropositionen 2016 Läs mer »

Slutskattebesked i september

Slutskattebesked i september Skatteverket skickar ut nästa slutskattebesked nu i dagarna. Om du fått ditt slutskattebesked nu i september ska eventuell restskatt betalas in till Skatteverket senast den 14 december 2015. Om du ska få tillbaka pengar betalar Skatteverket ut dessa under vecka 38-39. Hör av dig om du har några frågor. Tillbaka

Aktuella skattefrågor

Aktuella skattefrågor [2015-09-14] Regeringen arbetar med en lång rad förändringar på skatteområdet. Här redovisar vi förslag som är aktuella den närmaste tiden. • Höstbudget Regeringen ska lämna förslag på ny höstbudget till Riksdagen senast den 21 september. Advice återkommer med information om detta. • Förslaget om ny bolagsbeskattning Advice har tidigare skrivit om Företagskattekommitténs förslag om ny bolagsbeskattning där …

Aktuella skattefrågor Läs mer »

Nya rättsfall avseende näringsbetingade andelar

Nya rättsfall avseende näringsbetingade andelar [2015-09-14] Skatterättsnamnden har nyligen avgjort två rättsfall avseende näringsbetingade andelar. I juni i år hade Skatterättsnämnden att avgöra om två stycken amerikanska bolag skulle motsvara svenska aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar. I det ena fallet (SRN 119-14/D) ansåg Skatterättsnämnden att det amerikanska bolaget (ett LLC – limited liability …

Nya rättsfall avseende näringsbetingade andelar Läs mer »

Scroll to Top