September 2015

Slutskattebesked i september

Slutskattebesked i september Skatteverket skickar ut nästa slutskattebesked nu i dagarna. Om du fått ditt slutskattebesked nu i september ska eventuell restskatt betalas in till Skatteverket senast den 14 december 2015. Om du ska få tillbaka pengar betalar Skatteverket ut dessa under vecka 38-39. Hör av dig om du har några frågor. Tillbaka

Aktuella skattefrågor

Aktuella skattefrågor [2015-09-14] Regeringen arbetar med en lång rad förändringar på skatteområdet. Här redovisar vi förslag som är aktuella den närmaste tiden. • Höstbudget Regeringen ska lämna förslag på ny höstbudget till Riksdagen senast den 21 september. Advice återkommer med information om detta. • Förslaget om ny bolagsbeskattning Advice har tidigare skrivit om Företagskattekommitténs förslag om ny bolagsbeskattning där …

Aktuella skattefrågor Läs mer »

Nya rättsfall avseende näringsbetingade andelar

Nya rättsfall avseende näringsbetingade andelar [2015-09-14] Skatterättsnamnden har nyligen avgjort två rättsfall avseende näringsbetingade andelar. I juni i år hade Skatterättsnämnden att avgöra om två stycken amerikanska bolag skulle motsvara svenska aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar. I det ena fallet (SRN 119-14/D) ansåg Skatterättsnämnden att det amerikanska bolaget (ett LLC – limited liability …

Nya rättsfall avseende näringsbetingade andelar Läs mer »

Låneförbudet och den förbjudna kretsen

Låneförbudet och den förbjudna kretsen [2015-09-14] Högsta domstolen har den 9 juli 2015 avgjort ett mål om låneförbudet i aktiebolagslagen. I målet hade en privatperson lånat pengar från ett bolag. Kort därefter blev personen styrelsesuppleant i bolaget. När låneavtalet ingicks satt personen alltså inte i bolagets styrelse men vid utbetalning av lånet var denne suppleant. Högsta …

Låneförbudet och den förbjudna kretsen Läs mer »

Scroll to Top