April 2016

Dags att deklarera

Dags att deklarera [2016-04-11] Mellan den 16 mars och 15 april skickar Skatteverket ut inkomstdeklarationen till privatpersoner. Deklarationen ska vara inlämnad till Skatteverket senast den 2 maj. Om Advice upprättar er deklaration, får ni gärna börja samla in allt underlag som behövs för upprättande av deklarationen och skicka till oss. Advice ansöker om anstånd för de …

Dags att deklarera Läs mer »

Nyheter på medarbetarområdet

Nyheter på medarbetarområdet [2016-04-11] Vi välkomnar Jon Wängborg till Advice. Jon har arbetat inom skatteområdet de senaste 10 åren och kommer närmast från Förvaltningsrätten i Stockholm. Dessförinnan har Jon arbetat på Skatteverket med främst internationell beskattning. På fritiden umgås Jon med sin familj och har intressen som skidåkning, cykling, löpning, squash och gym. Caroline Sölvin är …

Nyheter på medarbetarområdet Läs mer »

Rättsfall 1: Gåva och kvalificerade aktier

Rättsfall 1: Gåva och kvalificerade aktier [2016-04-11] Kontinuitetsprincipen vid gåva gäller inte såvitt avser bedömningen av om aktier är kvalificerade i ett fåmansföretag. Två bröder ägde aktier i ett holding bolag som i sin tur ägde en del av aktierna i ett verksamhetsbolag. Resterande aktier i verksamhetsbolaget ägdes av brödernas mor som var en passiv delägare. …

Rättsfall 1: Gåva och kvalificerade aktier Läs mer »

Rättsfall 2: Fråga om eftertaxering av tilläggsköpeskilling

Rättsfall 2: Fråga om eftertaxering av tilläggsköpeskilling [2016-04-11] En tilläggsköpeskilling, som utbetalats till ett bolag, har inte ansetts kunna beskattas som lön hos delägaren av bolaget. Den av Skatteverket påförda löneinkomsten och skattetillägg undanröjs därmed. Säljarna är delägare i ett cypriotiskt bolag som i sin tur ägde ett svenskt dotterbolag vars verksamhet bestod av konsultverksamhet med …

Rättsfall 2: Fråga om eftertaxering av tilläggsköpeskilling Läs mer »

Rättsfall 3: Förhandsbesked om väsentlig anknytning på grund av aktieinnehav

Rättsfall 3: Förhandsbesked om väsentlig anknytning på grund av aktieinnehav [2016-04-11] Ett 14 % innehav i ett aktiebolag har med hänsyn till ägarförhållandena i bolaget medfört väsentlig anknytning och obegränsad skattskyldighet. Minskas innehavet i bolaget till under 10 % föreligger dock ingen väsentlig anknytning längre. Efter utflytt till utlandet avsåg en person, A, att vara …

Rättsfall 3: Förhandsbesked om väsentlig anknytning på grund av aktieinnehav Läs mer »

Scroll to Top