Juni 2016

Kunderna ger Advice högt betyg

Kunderna ger Advice högt betyg [2016-06-10] I april 2016 ställde vi en viktig fråga till våra 127 största kunder: Skulle du rekommendera Advice till en affärsbekant? Hela 84 procent svarade, och av dem svarade 96 procent att de redan hade rekommenderat oss, eller att de kunde tänka sig att göra det. Vi är naturligtvis stolta …

Kunderna ger Advice högt betyg Läs mer »

Jan Carlzons lån inte förbjudet

Jan Carlzons lån inte förbjudet [2016-06–10] Kammarrätten meddelade den 18 maj 2016 att det lån som Jan Carlzon tagit och där säkerhet utgjordes av aktier i hans utländska bolag inte var förbjudet på grund av att banken förvaltar bolagets kapital. Banken hade lånat ut pengar till Jan Carlzon som hade ställt aktierna i sitt utländska bolag som säkerhet för lånet. Samtidigt …

Jan Carlzons lån inte förbjudet Läs mer »

IT-konsulter var inte utomstående ägare i Klarna

IT-konsulter var inte utomstående ägare i Klarna [2016-06-10] Kammarrättsdom: Klarnas delägare har inte kunnat tillämpa utomståenderegeln då IT-konsulterna inte sågs som utomstående ägare. Kammarrätten anser att aktieägaravtalet och omständigheterna talar för att parterna gemensamt bedrivit verksamheteten. IT-konsulternas arbete utgjorde en avgörande faktor för Klarnas verksamhet. Frågan är om IT-konsulternas indirekta ägande i Klarna medför att grundarnas andelar ska anses vara kvalificerade. Kammarrätten …

IT-konsulter var inte utomstående ägare i Klarna Läs mer »

HFD ändrar förhandsbesked om omstrukturering

HFD ändrar förhandsbesked om omstrukturering [2016-06-10] Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) om omstrukturering av Länna Möbler-koncernen. HFD hade i sitt avgörande att ta ställning till om de samtida och korsvisa överlåtelserna som ingår i ett planerat förfarande ska behandlas var för sig eller som byten vid inkomstbeskattningen. Till skillnad mot Skatterättsnämnden ansåg HFD att det är fråga om bytestransaktioner som ska kapitalbeskattas när de aktuella familjemedlemmarna …

HFD ändrar förhandsbesked om omstrukturering Läs mer »

Regeringen förlänger tiden för 3:12-utredningen till den 1 november

Regeringen förlänger tiden för 3:12-utredningen till den 1 november [2016-06-10] Advice Skatteinfo har tidigare skrivit om att regeringen tillsatt en utredning med uppdrag att se över beskattningen av fåmansföretagsdelägare, de så kallade 3:12-reglerna. Regeringen har nu förlängt utredningstiden med två månader till senast den 1 november 2016. Ett av syftena med utredningen har varit att utreda och förhindra omvandling från arbets- till kapitalinkomster eftersom …

Regeringen förlänger tiden för 3:12-utredningen till den 1 november Läs mer »

Scroll to Top