Oktober 2016

Stort intresse när Advice pratade utflytt till Portugal

Advice deltog den 6 oktober på en mycket uppskattad After Work på temat ”Ett liv i Portugal”. Eventet arrangerades tillsammans med kapitalförvaltaren Quesada och Portugal-experterna Leventa. Det blev en lyckad tillställning med många spännande möten och frågor. Portugal är ett vackert och tryggt land med behagligt klimat. Därtill har Portugal infört förmånliga skatteregler för icke-portugisiska pensionärer. …

Stort intresse när Advice pratade utflytt till Portugal Läs mer »

HFD har prövat villkor avseende syntetiska optioner

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har ändrat Skatterättsnämndens förhandsbesked och ansett att villkoren i ett syntetiskt optionsprogram med en extra ersättning inte förtar optionernas karaktär av värdepapper. En syntetisk option innebär att innehavaren av optionen vid utnyttjandet får en kontant ersättning i stället för ett värdepapper eller rätt till en aktie. Storleken på ersättningen bestäms utifrån marknadsvärdet …

HFD har prövat villkor avseende syntetiska optioner Läs mer »

Omfattande fastighetsförsäljningar är inte handel med fastigheter

Skatterättsnämnden har inte ansett att det kommunala bostadsaktiebolaget bedriver handel med fastigheter när bolagets fastighetsbestånd om 290 fastigheter minskas med 60 fastigheter. Ett kommunalt bostadsaktiebolag X AB har övertagit bostäder från två kommunala bostadsstiftelser i syfte att enligt ägardirektiv från kommunen minska fastighetsbeståndet. X AB har nyligen avyttrat en del av fastigheterna och avser nu …

Omfattande fastighetsförsäljningar är inte handel med fastigheter Läs mer »

Skatterättsnämnden har prövat konsultregeln

Vid prövning av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen, ofta benämnd konsultregeln, så har endast delägare som är verksamma i det företag som prövningen avser, eller i ett dotterbolag till detta, ansetts som en delägare vid bedömning av om ett företag är ett fåmansföretag. Den så kallade konsultregeln medför att ett konsultföretag som ägs av de anställda kan …

Skatterättsnämnden har prövat konsultregeln Läs mer »

Scroll to Top