2018

Advice välkomnar den nya medarbetaren Sheila Grimstig

Nyligen började den nya medarbetaren Sheila Grimstig hos Advice. Vi hälsar henne hjärtlig välkommen till Advice.Sheila kommer att arbeta i receptionen och vara Office manager på Advice. Hon har tidigare arbetat i receptionen i Täby Centrum.  

Att tänka på inför årsskiftet

Så här års är det som företagare en god idé att se över om det finns anledning att vidta några åtgärder innan årsskiftet. Advice listar här en rad saker att tänka på inför julhelgen och årsskiftet. Viktiga beloppsgränser för löneuttag 2018 Tänk på att det finns olika beloppsgränser när man ser över sitt löneuttag. Följande beloppsgränser kan …

Att tänka på inför årsskiftet Läs mer »

Skattefritt friskvårdsbidrag med 6 500 kr enligt SRN

Ett friskvårdsbidrag är skattefritt för den anställde och kan betalas ut utan arbetsgivaravgifter för arbetsgivaren om det avser enklare slag av motion, riktar sig till hela personalen och är av mindre värde. Skatterättsnämnden (SRN) öppnar nu för att med mindre värde avses 6 500 kr per anställd och år. Skatteverket anser i sina riktlinjer för friskvårdsbidrag att 5 000 kr bör vara det …

Skattefritt friskvårdsbidrag med 6 500 kr enligt SRN Läs mer »

Prövning av marknadsmässig ränta

Advice skrev nyligen om en kammarrättsdom där inte högre ränta än SLR + 1 procent accepterades på ett aktieägarlån då det inte fanns ett reellt lånebehov hos företaget. Ränta får dras av om den är marknadsmässig vilket får prövas i fall till fall. I en ny kammarrättsdom ansågs SLR + 3 procent som marknadsmässig. Det var dock en sänkning från de …

Prövning av marknadsmässig ränta Läs mer »

Stiftelse ansågs inte bildad vid stiftarens dödsfall

Advice skrev i förra nyhetsbrevet om en kammarrättsdom där domstolen ansåg att en utländsk stiftelse från och med stiftarens bortgång ansågs motsvara en svensk familjestiftelse. I en ny kammarrättsdom kom man till motsatt slutsats. Detta eftersom det ansågs att den dispositionsrätt som den ursprungliga stiftaren hade haft övergick till hans arvingar efter hans dödsfall. Den avgörande frågan i målet var om den …

Stiftelse ansågs inte bildad vid stiftarens dödsfall Läs mer »

Scroll to Top