Juli 2018

Kontoret sommarstängt vecka 30-31

I sommar håller Advice kontoret stängt veckorna 30 och 31. Övriga veckor under sommaren finns någon på plats under kontorstid. Vi på Advice önskar alla en trevlig och skön sommar!

HFD har prövat F-skattens verkningar

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i en nyligen meddelad dom ansett att ett bolag inte ska betala arbetsgivaravgifter till personer med godkännande för F-skatt, trots att omständigheterna i övrigt talat för ett anställningsförhållande. Huvudregeln är att den som betalar ut lön och andra ersättningar för arbete i regel ska betala arbetsgivaravgifter. Om den som tar emot …

HFD har prövat F-skattens verkningar Läs mer »

HFD har prövat två mål om stadigvarande vistelse

Den som är utflyttad från Sverige och inte längre har någon väsentlig anknytning hit, är ändå obegränsat skattskyldig här, om denne stadigvarande vistas här. Det saknar vid bedömningen betydelse om det finns ett eget boende för övernattningarna eller om dessa istället exempelvis sker på hotell eller hos bekanta. Vad som avses med stadigvarande vistelse är …

HFD har prövat två mål om stadigvarande vistelse Läs mer »

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat utomståenderegeln

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har slagit fast Skatterättsnämndens förhandsbesked i två frågor om utomståenderegeln. HFD konstaterar att utomståenderegeln inte är tillämplig om utdelning lämnas efter det att det inte längre finns något utomstående ägande i verksamhetsföretaget. Om utdelningen i stället lämnas innan det utomstående ägandet upphör är däremot regeln tillämplig även om det utomstående ägandet upphör …

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat utomståenderegeln Läs mer »

En styrelseordförande har ansetts verksam i betydande omfattning

Ett renodlat styrelseuppdrag i ett fåmansföretag där styrelseledamoten även har ett ägande brukar vanligtvis inte medföra att aktierna blir kvalificerade, såvida styrelseledamoten inte äger aktier och är verksam i ett annat bolag som bedriver samma eller likartad verksamhet. Kammarrätten i Stockholm har nu i ett fall slagit fast att en styrelseordförande har varit verksam i …

En styrelseordförande har ansetts verksam i betydande omfattning Läs mer »

Scroll to Top