Februari 2019

Dags att samla ihop deklarationsunderlag

Skatteverket börjar snart att skicka ut årets inkomstdeklarationer för privatpersoner vilket sker mellan den 7 mars till den 15 april. Deklarationen ska vara inlämnad till Skatteverket senast den 2 maj.  Vi ber dig som är deklarationskund hos Advice att så snart som möjligt skicka in din inkomstdeklaration och deklarationsunderlag till oss.  Advice ansöker om anstånd …

Dags att samla ihop deklarationsunderlag Läs mer »

Försäljning av fyra lägenheter beskattades som handel med bostadsrätter

Vinst vid försäljning av en bostadsrätt eller ett småhus beskattas vanligtvis till 22 %. För detta krävs att bostaden är en privatbostad vilket innebär att den inskaffats för eget eller närståendes permanenta boende. Avsikten med varje bostad ska bedömas för sig. Är det inte en privatbostad kan skatten i stället bli mellan 27 % och …

Försäljning av fyra lägenheter beskattades som handel med bostadsrätter Läs mer »

Utdelning på anställdas preferensaktier ansågs inte utgöra ersättning för en arbetsprestation

I ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden (SRN) har utdelning till anställd, som varit kopplad till resultatet i en verksamhetsgren, inte ansetts utgöra ersättning för en arbetsprestation. Utdelningen ska därmed beskattas som en kapitalinkomst. Sökanden i SRN var en person som hade för avsikt att köpa preferensaktier i ett företag som bedriver fondförvalting och som han själv …

Utdelning på anställdas preferensaktier ansågs inte utgöra ersättning för en arbetsprestation Läs mer »

HFD: EU-rätten stoppar personaloptionsbeskattning

Högsta förvaltingsdomstolen (HFD) slår fast att EU-rätten sätter stopp för svensk beskattning av en personaloption intjänad utomlands, i detta fall utanför EU. En person som är bosatt i Sverige är obegränsat skattskyldig vilket innebär att personen är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och i utlandet. Skattskyldigheten omfattar även som utgångspunkt personaloptioner som har …

HFD: EU-rätten stoppar personaloptionsbeskattning Läs mer »

Utdelningsbeskattning vid överföring till närståendes bolag

Genom ett antal transaktioner överfördes kapital från mannens bolag till fruns bolag på ett sätt som inte accepterades. Med ett annat genomförande går det att uppnå samma resultat på ett godtagbart sätt. En förmögenhetsöverföring från ett aktiebolag till ett annat som inte är affärsmässigt motiverad innebär ett sådant förfogande över det överförda värdet att det …

Utdelningsbeskattning vid överföring till närståendes bolag Läs mer »

Scroll to Top