Juli 2020

Kontoret sommarstängt vecka 31-32

I sommar håller Advice kontoret stängt veckorna 31 och 32. Övriga veckor under sommaren finns någon på plats under kontorstid. Vi på Advice önskar alla en trevlig sommar!

Omställningsstöd

Riksdagen och regeringen har beslutat om ett omställningsstöd till företag som har tappat omsättning under mars och april 2020 på grund av Covid-19. Storleken på stödet beror på hur mycket företagets nettoomsättning har minskat. Det lägsta stödet uppgår till 5 000 kronor och det högsta till 150 miljoner kronor. Omställningsstödet ansöks av företagets behöriga företrädare i …

Omställningsstöd Läs mer »

Förslag om ändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige

Regeringen har lämnat en proposition med förslag om att införa ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp vid beskattning av utländska arbetstagare som arbetar tillfälligt i Sverige. Genom införandet av det ekonomiska arbetsgivarbegreppet kommer det avgörande för om arbetstagaren ska betala skatt i Sverige vara vem som arbetet utförs för och inte vem som betalar ut lönen. Förslaget innebär …

Förslag om ändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige Läs mer »

Besked om skattefri aktiegåva till anställd

Som utgångspunkt ska alla inkomster som erhålls på grund av tjänst beskattas. Ett förvärv genom gåva är dock skattefritt. Skatterättsnämnden (SRN) har ansett att en överlåtelse av aktier i ett bolag från ägaren till en barndomsvän, som är anställd i bolaget, ska bedömas som en sådan skattefri gåva. Skatteverket ansåg att förvärvet ska anses erhållas …

Besked om skattefri aktiegåva till anställd Läs mer »

Scroll to Top