Mars 2015

Gåva av fastighet

Gåva av fastighet [2015-03-04] I Advice nyhetsbrev publicerat i oktober förra året redogjorde vi för att Skatteverket överklagat ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden, vilket fastslog att en s.k. kattrumpa utgör en gåva inkomstskattemässigt och inte en försäljning. Med ”kattrumpa” avses gåva av en fastighet till ett aktiebolag där aktierna till minst 40 % ägs av närstående till …

Gåva av fastighet Läs mer »

Dom i PwC-målet

Dom i PwC-målet [2015-03-04] PwC vann över Skatteverket i ett mål om värderingen av bolagets aktier. Kammarrätten upphäver därmed Skatteverkets beslut att upptaxera delägare i PwC med närmare 50 miljoner kronor. Under 2011 inledde Skatteverket en utredning mot revisionsbyrån PwC gällande marknadsvärdet på aktierna i företaget, vilket resulterade i en upptaxering av delägarna med ca 50 …

Dom i PwC-målet Läs mer »

Utökad utredning om 3:12-reglerna

Utökad utredning om 3:12-reglerna [2015-03-04] Vi har tidigare skrivit om att regeringen beslutat att tillsätta en utredning med uppdrag att se över beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag. Nu utvidgas utredningen till att även omfatta de s.k. 3:12 reglerna, som styr beskattningen av utdelning och kapitalvinst i fåmansföretag. Syftet med översynen av 3:12 reglerna är att begränsa …

Utökad utredning om 3:12-reglerna Läs mer »

Fast driftsställe för utländska företag

Fast driftsställe för utländska företag [2015-03-04] Skatteverket har meddelat ett nytt ställningstagande avseende bedömningen av fast driftsställe när det gäller utländska företags skyldighet att göra skatteavdrag och möjligheten att ingå socialavgiftsavtal. Frågan har uppkommit om ett utländskt företag som har fast driftsställe i Sverige enligt bestämmelserna i inkomstskattelagen men inte enligt bestämmelserna i dubbelbeskattnings-avtal är skyldigt …

Fast driftsställe för utländska företag Läs mer »

Snart dags att deklarera!

Snart dags att deklarera! Deklarationerna kommer att skickas ut mellan den 16 mars och den 15 april 2015. Det kan därför vara bra att redan nu börja sammanställa de underlag som ligger till grund för deklarationen. Skicka underlaget till oss så snart som möjligt och komplettera sedan med deklarationsblanketten när den kommer. Tillbaka
Scroll to Top