December 2017

Regeringen föreslår strängare men enklare skattetilläggsregler

Regeringen remitterar förslag om ändrad beräkning av skattetillägg. Syftet är att förstärka skattetilläggets allmänpreventiva effekt och att göra systemet enklare och mer rättvist. Förslaget föreslås gälla från 1 april 2019 och förväntas leda till ökade skattetilläggsintäkter. Vid inkomstbeskattningen föreslås att storleken på skattetillägget ska beräknas på det undanhållna beloppet och inte som i dag på …

Regeringen föreslår strängare men enklare skattetilläggsregler Läs mer »

Skatteverket vill se exitbeskattning vid utlandsflytt

Skatteverket har lämnat ett förslag om exitbeskattning till Finansdepartementet. Blir förslaget verklighet ska personer som flyttar utomlands beskattas för en fiktiv kapitalvinst på kapitaltillgångar så som aktier i ett fåmansföretag. Men det finns anståndsregler för betalning av den fiktiva skatten. Skatteverkets förslag innebär att personer som flyttar från Sverige och blir begränsat skattskyldiga eller får …

Skatteverket vill se exitbeskattning vid utlandsflytt Läs mer »

Förslag om skattetillägg i vissa fall av frivilliga rättelser

Regeringen föreslår att skattetillägg ska tas ut även i vissa fall av frivilliga rättelser i fall där Skatteverket har informerat om en generell kontrollinsats. Enligt nuvarande bestämmelser har Skatteverket möjlighet att ta ut skattetillägg av den som på något annat sätt än muntligen har lämnat en oriktig uppgift i deklarationen. En oriktig uppgift kan i …

Förslag om skattetillägg i vissa fall av frivilliga rättelser Läs mer »

Ta ut tillräckligt med lön 2017

Vid den här tiden på året är det dags att se över att tillräckligt med lön tas ut i företaget för den som använder sig av huvudregeln i K10-blanketten. Många använder sig av den så kallade förenklingsregeln, men går därigenom miste om en högre utdelning eller kapitalvinst som får tas ut utan tjänstebeskattning. Undersök vad …

Ta ut tillräckligt med lön 2017 Läs mer »

Scroll to Top