November 2018

Skatteverket ger vägledning om incitamentsoptioner

För att knyta nyckelpersoner till företaget används ofta olika typer av incitamentsprogram. När anställda erbjuds att förvärva optioner som senare kan användas för att köpa aktier i företaget ska optionerna värderas. Skatteverket har i ett nyligen publicerat ställningstagande förklarat sin syn på vilka principer som ska gälla vid värdering av optioner. Ställningstagandet är välkommet eftersom …

Skatteverket ger vägledning om incitamentsoptioner Läs mer »

Bostäder beskattas som inkomst av näringsverksamhet

Skatteverket har på senare tid granskat ett flertal fall där privatpersoner under några månader ägt, renoverat och sålt bostäder och redovisat inkomsterna som inkomst av kapital. Det har nyligen kommit tre domar från kammarrätterna där domstolarna har kommit fram till att bostäderna ska beskattas som inkomst av näringsverksamhet. I samtliga tre fallen har Skatteverket påfört …

Bostäder beskattas som inkomst av näringsverksamhet Läs mer »

Dags att se över löneuttagen för 2018

Så här en bit in på hösten så bör det ses över att tillräckligt med lön tas ut för alla er som har ägande i fåmansaktiebolag och vill använda er av huvudregeln vid beräkning av utdelningsutrymmet i K10-blanketten. Många använder sig av den så kallade förenklingsregeln eller schablonregeln och kan då gå miste om att …

Dags att se över löneuttagen för 2018 Läs mer »

Nya regler kring hälso- och sjukvårdsförmån – hur påverkar det dig?

Förmån av icke offentligt finansierad hälso- och sjukvård som arbetsgivaren har betalat för den anställdes räkning har till och med den 30 juni 2018 varit en skattefri förmån för anställda. Från och med den 1 juli 2018 har skattefriheten slopats och den som får fri hälso- och sjukvård ska i princip beskattas för förmånen enligt …

Nya regler kring hälso- och sjukvårdsförmån – hur påverkar det dig? Läs mer »

Aktieinnehav i ett fåmansföretag gav väsentlig anknytning till Sverige

Ett innehav av 12,21 procent av aktierna i ett fåmansföretag gav väsentlig anknytning till Sverige enligt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden (SRN). Om ägandet minskar till 9,9 procent upphör den väsentliga anknytningen enligt nämnden. Sökanden i SRN var en kvinna som är medborgare i ett annat EU-land och bosatt i utlandet med sin utländske make och …

Aktieinnehav i ett fåmansföretag gav väsentlig anknytning till Sverige Läs mer »

Scroll to Top