November 2019

Klargör nya domar möjlig vistelsetid i Sverige?

Förra året meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ett par domar där frågan rörde stadigvarande vistelse i Sverige och där en betydande del av vistelsen utgjordes av en längre sammanhängande sommarperiod. Nyligen meddelade HFD två nya domar där frågan också rör en längre sommarperiod kombinerat med ytterligare vistelse i Sverige. Frågan är vilka slutsatser som kan dras …

Klargör nya domar möjlig vistelsetid i Sverige? Läs mer »

Konsultverksamhet som självständigt bedriven verksamhet

Konsultägda bolag, vilka äger andel i ett aktiebolag där konsulterna tilldelas uppdrag för aktiebolagets räkning, har ansetts bedriva självständig näringsverksamhet. Ett aktiebolag Y AB, som ägs av flera konsultbolag, vilka i sin tur ägs av IT-konsulter, har som huvudsaklig verksamhet att sälja IT-tjänster. Y AB ingår avtal med externa kunder och uppdragen utförs av IT-konsulterna …

Konsultverksamhet som självständigt bedriven verksamhet Läs mer »

Gåvor av aktier i familjeföretag

I ett generationsskifte har ett familjeföretag efter en rad aktieöverlåtelser i gåvoform, där det slutliga ägandet till majoriteten hamnade hos de i bolaget verksamma familjemedlemmarna, ansetts ha annat syfte än att belöna arbetsprestationer. I ett familjeföretag som ägs till hälften av C och andra hälften av hans brors änka D med barn, ska aktier överlåtas …

Gåvor av aktier i familjeföretag Läs mer »

Scroll to Top