November 2019

Att tänka på i fåmansföretag inför årsskiftet

För att undvika onödig beskattning är det inför årsskiften viktigt att se över hur ens bolag ligger till med bland annat löneutbetalningar. Nedan följer en rad tips att ha i åtanke innan året löper ut. Huvudregeln eller förenklingsregeln i fåmansföretag? I fåmansföretag har delägaren möjlighet att välja mellan förenklings- och huvudregeln vid beräkning av lågbeskattat …

Att tänka på i fåmansföretag inför årsskiftet Läs mer »

Nyheter inför årsskiftet

Skatteområdet är under ständig utveckling. Under 2019 har Riksdagen fattat en rad beslut som är intressanta för många av våra kunder. Värnskatten avskaffas Att värnskatten avskaffas innebär att endast en skiktgräns kommer att finnas. Detta innebär att all inkomst som överstiger skiktgränsen, som motsvarar den tidigare nedre skiktgränsen, beskattas till 20 % statlig inkomstskatt utöver …

Nyheter inför årsskiftet Läs mer »

Sänkt gräns för lägsta aktiekapital

Riksdagen beslutade nyligen att det lägsta aktiekapitalet i aktiebolag sänks. Från den 1 januari 2020 kommer gränsen att vara 25 000 kronor. Det lägst tillåtna aktiekapitalet i ett aktiebolag har sedan 2010 varit 50 000 kronor. Kapitalkravet fungerar som skydd för bolagets borgenärer eftersom aktiebolagsformen, till skillnad från enskild näringsverksamhet, inte medför personligt betalningsansvar för sina ägare. …

Sänkt gräns för lägsta aktiekapital Läs mer »

Differentierad aktieutdelning tjänstebeskattas

Advice har tidigare i år skrivit om ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden (SRN) som rörde preferensaktier i ett fondbolag. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ändrar beskedet och beskattar utdelningen som lön. Sökanden hade för avsikt att köpa preferensaktier i ett fondförvaltande företag, vars verksamhet var uppdelad i olika verksamhetsgrenar, och där sökanden själv arbetade i en av verksamhetsgrenarna. …

Differentierad aktieutdelning tjänstebeskattas Läs mer »

Marknadsmässig ränta på interna lån

I en kammarrättsdom har en 15-procentig ränta på delägarlån till bolag beskattats som förtäckt utdelning. Mer anmärkningsvärt är att Skatteverket ansett att en schabloniserad ränta om statslåneräntan plus 5 procent har varit marknadsmässig i detta fall. Kammarrätten anser nivån vara väl avvägd. I målet har bolaget gjort avdrag för räntebetalningar till kapitalförsäkringar som tillhört bolagets …

Marknadsmässig ränta på interna lån Läs mer »

Scroll to Top