2023

Ändrade regler för nyinflyttade i Portugal

Den portugisiska regeringen har nyligen publicerat ett förslag om att reglerna för Non Habitual Residents (NHR) ska avskaffas. Om förslaget röstas igenom förväntas det få skattemässiga konsekvenser för personer som planerar att flytta och bosätta sig i Portugal. NHR-reglerna har under flera år medfört en förmånlig beskattningssituation för inflyttade personer som har inkomster från andra …

Ändrade regler för nyinflyttade i Portugal Läs mer »

Amerikansk trust inte alltid detsamma som svensk familjestiftelse

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked slagit fast att en amerikansk trust inte ska likställas med en svensk familjestiftelse. Därmed behöver inte trustens förmånstagare deklarera utbetalningar från trusten som skattepliktig intäkt. Utdelningar och förmåner från en svensk familjestiftelse behandlas som periodiskt understöd och beskattas i inkomstslaget tjänst, vilket kan uppgå till cirka 50 procents skatt. Undantag …

Amerikansk trust inte alltid detsamma som svensk familjestiftelse Läs mer »

Tänk till innan årsskiftet!

Hösten håller på att övergå i vinter och 2024 närmar sig med stormsteg. För att undvika onödig beskattning är det inför årsskiftet viktigt att se över hur ditt bolag ligger till med bland annat löneutbetalningar. Advice ger här tips att ha i åtanke innan året löper ut. Huvudregeln eller förenklingsregeln - vad är mest fördelaktigt …

Tänk till innan årsskiftet! Läs mer »

Oenigt i Skatterättsnämnden om väsentlig anknytning

I ett nyligen publicerat förhandsbesked från Skatterättsnämnden hade nämnden olika uppfattning om ett flertal styrelseuppdrag i kombination med mindre aktieinnehav i svenska rörelsedrivande bolag medför väsentlig anknytning till Sverige. Nämnden landade i bedömningen att den sökande inte skulle ha väsentlig anknytning vilket även var Skatteverkets inställning. En person som flyttar utomlands kan, trots utflytten, fortsatt …

Oenigt i Skatterättsnämnden om väsentlig anknytning Läs mer »

Scroll to Top