Februari 2014

Glöm inte att betala skatten

Glöm inte att betala skatten! [2014-06-17] För dem som fick sina slutskattebesked avseende inkomstår 2012 i december 2013 och som har skatt att betala ska betalningen finnas hos Skatteverket senast den 12 mars 2014. Räknar du med kvarskatt på mer än 30 000 kronor för inkomstår 2013 och vill undvika kostnadsränta bör du senast ha betalat …

Glöm inte att betala skatten Läs mer »

Skattenyheter 2014

Skattenyheter 2014 [2014-04-07] Flera nyheter på skatteområdet började gälla från och med den 1 januari 2014. Advice Skatteinfo listar här de viktigaste. 155 650 kronor kan en aktiv delägare i ett fåmansföretag ta ut till 20 procents beskattning med stöd av förenklingsregeln under 2014. På grund av de nya reglerna för fåmansföretagare som vi tidigare skrivit …

Skattenyheter 2014 Läs mer »

Högsta förvaltningsdomstolen utvidgar utomståenderegeln

Högsta förvaltningsdomstolen utvidgar utomståenderegeln [2014-04-07] I situationer där en passiv delägare äger mer än 30 procent av aktierna i ett fåmansföretag kan de aktiva delägarnas aktier med stöd av den s.k. utomståenderegeln undantas från de särskilda beskattningsreglerna för utdelning och vinst. Högsta förvaltningsdomstolen har nyligen funnit att bedömningen om utomstående ägande föreligger ska göras i det …

Högsta förvaltningsdomstolen utvidgar utomståenderegeln Läs mer »

Skattefri pension vid flytt till Portugal

Skattefri pension vid flytt till Portugal [2014-04-07] Portugal införde för ett par år sedan fördelaktiga skatteregler för pensionärer som flyttar till Portugal. Bestämmelserna innebär att pensioner inte beskattas i Portugal. För svenska pensionärer innebär detta, på grund av skatteavtalet mellan Sverige och Portugal, att tjänstepension från privat tjänst kan bli helt skattefri vid bosättning i Portugal. …

Skattefri pension vid flytt till Portugal Läs mer »

Förslag om förändringar i bostadsbeskattningen

Förslag om förändringar i bostadsbeskattningen [2014-04-07] Bostadsrättskommittén har i ett betänkande föreslagit beskattningsändringar som bl.a. rör oäkta bostadsrättsföreningar och dess medlemmar samt ROT och RUT-avdragen. De s.k. lättnadsreglerna, dvs. möjlighet till skattefri utdelning och kapitalvinst på andelar i oäkta bostadsföretag, ska inte längre tillämpas. Dock ska sparat lättnadsutrymme vid utgången av 2015 få utnyttjas till och …

Förslag om förändringar i bostadsbeskattningen Läs mer »

Scroll to Top