Oktober 2014

Nya regeringens första förslag på ändringar på skatteområdet

Nya regeringens första förslag på ändringar på skatteområdet [2014-10-23] I morse släppte den nya regeringen sin första budgetproposition. Regeringen föreslår en lång rad förändringar - Advice Skatteinfo har hela listan. Sänkt skatt för pensionärer med lägre inkomstnivåer Skillnaderna i beskattning mellan lön och pension tas bort helt för pensionärer med inkomster upp till 120 000 kr …

Nya regeringens första förslag på ändringar på skatteområdet Läs mer »

Senaste nytt för fåmansföretag

Senaste nytt för fåmansföretag [2014-10-20] Nyligen har det kommit intressanta avgöranden på fåmansföretagsområdet. Det handlar om interna aktieöverlåtelser, om ägarsamband och om lönebaserat utrymme. Advice Skatteinfo har detaljerna.   Interna aktieöverlåtelser FÖRHANDSBESKED: Upprepade interna aktieöverlåtelser med följden att vinstmedel kunde tas ut till lägre beskattning i inkomstslaget kapital istället för i inkomstslaget tjänst, bedömdes som skatteflykt. …

Senaste nytt för fåmansföretag Läs mer »

Gåva av fastighet

Gåva av fastighet [2014-10-22] FÖRHANDSBESKED: Med ”kattrumpa” avses en gåva av en eller flera fastigheter till ett aktiebolag, där aktierna ägs av gåvogivaren och dennes närstående. Högsta Förvaltningsdomstolen avkunnade förra året en dom som medförde frågetecken kring om en kattrumpa inkomstskattemässigt ska anses utgöra en gåva. Skatterättsnämnden har genom sitt förhandsbesked klargjort sin syn på saken. …

Gåva av fastighet Läs mer »

Betänkande om enklare regler för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag

Betänkande om enklare regler för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag [2014-10-22] Skattereglerna för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag är idag komplicerade. I en utredning presenteras därför förslag på förenklade regler som, om förslaget går igenom, kan träda i kraft den 1 januari 2016. Utredningen föreslår bland annat att en ny …

Betänkande om enklare regler för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag Läs mer »

Överenskommelse om välfärd utan vinstintresse

Överenskommelse om välfärd utan vinstintresse [2014-10-20] Regeringen och Vänsterpartiet har träffat en överenskommelse om en välfärd utan vinstintresse. Partierna vill att skattepengar ska gå till just den verksamhet de är avsedda för och överskott ska som huvudregel återinvesteras i verksamheten. Partierna vill utreda hur vinsuttaget kan begränsas för skola, förskola, äldreomsorg, vård och HVB-hem. Utredningen ska …

Överenskommelse om välfärd utan vinstintresse Läs mer »

Scroll to Top