Juli 2015

Överlåtelse av fastighet till eget och närståendes aktiebolag har inkomstskattemässigt ansetts utgöra gåva

Överlåtelse av fastighet till eget och närståendes aktiebolag har inkomstskattemässigt ansetts utgöra gåva [2015-06-30] Vi har tidigare skrivit om s.k. kattrumpa, med vilket avses gåva av en eller flera fastigheter till ett aktiebolag, där aktierna ägs av gåvogivaren och dennes närstående. Högsta domstolen avkunnade 2013 en dom avseende stämpelskatt vid dylika överlåtelser som medförde frågetecken kring …

Överlåtelse av fastighet till eget och närståendes aktiebolag har inkomstskattemässigt ansetts utgöra gåva Läs mer »

Upprepade interna aktieöverlåtelser anses strida mot skatteflyktslagen

Upprepade interna aktieöverlåtelser anses strida mot skatteflyktslagen [2015-06-30] Vi har tidigare skrivit om den praxis som utvecklats under senare år gällande begreppet samma eller likartad verksamhet. Praxisen innebär att en kapitalöverföring (t.ex. utdelning) mellan ett verksamhetsbolag och ett holdingbolag medför att aktierna i holding bolaget ”smittas” av överföringen och blir kvalificerade. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen fastställt …

Upprepade interna aktieöverlåtelser anses strida mot skatteflyktslagen Läs mer »

Förhandsbesked om blankning av aktier

Förhandsbesked om blankning av aktier [2015-06-30] Skatterättsnämnden har nyligen avgjort ett ärende rörande s.k. blankning av aktier. Blankning är ett sätt att tjäna pengar på en aktie som sjunker i värde och innebär att en person säljer lånade aktier. Om blankning har skett så finns det ett undantag i inkomstskattelagen som säger att en person som …

Förhandsbesked om blankning av aktier Läs mer »

Översyn av vissa frågor gällande fastighet och stämpelskatt

Översyn av vissa frågor gällande fastighet och stämpelskatt [2015-06-30] Vid överlåtelse av fastigheter är det möjligt att sälja skattefritt (ingen inkomstskatt) genom att först förpacka fastigheten i ett bolag och därefter sälja fastighetsbolaget. Nu tillsätter Regeringen en utredning om förpackning av fastigheter. Det senaste året har det förts mycket diskussioner kring möjligheten att skattefritt sälja fastigheter …

Översyn av vissa frågor gällande fastighet och stämpelskatt Läs mer »

Bolag nekas avdrag för kostnader för kundevent

Bolag nekas avdrag för kostnader för kundevent [2015-06-30] De flesta företag ordnar någon gång event för sina kunder för att vårda de kundkontakter man har och för att skapa nya. Kostnaderna för detta kan vara avdragsgilla men det finns viktiga begränsningar. I målet nedan nekade Kammarrätten bolaget avdrag för kundkostnader. Ett bolag vars verksamhet bestod av …

Bolag nekas avdrag för kostnader för kundevent Läs mer »

Scroll to Top