Budgetpropositionen 2016

Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande

Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande Den 1 januari 2015 begränsades det privata pensionssparandet från 12 000 kr till 1800 kr. regeringen föreslår i årets budget att avdragsrätten för privatpensionssparande ska slopas helt. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016 och tillämpas för första gången för försäkringspremier som betalas och inbetalningar på …

Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande Läs mer »

RUT-avdraget begränsas

RUT-avdraget begränsas I budgetpropositionen för 2016 föreslår regeringen att slopa tjänster för matlagning bland annat på grund av att skattereduktionen inte är begränsad till enklare form av matlagning. Skattereduktionen omfattar idag även mer avancerad matlagning utförd av professionella kockar som inte utgör ett substitut för de skattskyldigas eget arbete. RUT-avdraget för städarbete ska fortsättningsvis endast …

RUT-avdraget begränsas Läs mer »

ROT-avdraget sänks

ROT-avdraget sänks ROT-avdrag lämnas för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder. Skattereduktionen innebär att privatpersonen som köper en ROT-tjänst endast betalar 50 procent av arbetskostnaden själv till utföraren av arbetet medan resterande 50 procent av arbetskostnaden betalas av staten. Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2016 att staten endast ska subventionera 30 procent …

ROT-avdraget sänks Läs mer »

Jobbskatteavdraget trappas av

Jobbskatteavdraget trappas av Jobbskatteavdragets första steg infördes 1 januari 2007 av Reinfeldts regering som ett incitament för medborgare att vilja arbeta istället för att få bidrag från staten. Jobbskatteavdraget utökades sedan under de tre följande åren och det femte steget i jobbskatteavdraget infördes år 2014. Jobbskatteavdraget minskar skatten på förvärvsinkomster och är egentligen en skattereduktion …

Jobbskatteavdraget trappas av Läs mer »

Begränsad uppräkning av den nedre gränsen för statlig inkomstskatt

Begränsad uppräkning av den nedre gränsen för statlig inkomstskatt Privatpersoner som har beskattningsbara förvärvsinkomster över en viss nivå (skiktgräns) ska betala statlig inkomstskatt på den delen av inkomsterna. För inkomståret 2015 är den nedre skiktgränsen 430 200 kr. På inkomster över 430 200 kr tas statlig inkomstskatt ut med 20 %. Om inkomsten även överstiger …

Begränsad uppräkning av den nedre gränsen för statlig inkomstskatt Läs mer »

Scroll to Top