2017

Väsentligt inflytande i näringsverksamhet i Sverige medförde inte väsentlig anknytning

I ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden ansågs ett indirekt aktieinnehav i ett verksamhetsdrivande aktiebolag medföra väsentligt inflytande i näringsverksamhet i Sverige, men inte väsentlig anknytning. Sökande i Skatterättsnämnden var två makar som flyttade från Sverige år 2004 och sedan 2010 har haft skatterättslig hemvist i ett annat land. Maken äger majoriteten av rösterna och mer än …

Väsentligt inflytande i näringsverksamhet i Sverige medförde inte väsentlig anknytning Läs mer »

HFD fastslår besked kring reparationsavdrag för näringsfastighet med privat användning

Advice Skatteinfo skrev i våras om ett förhandsbesked där avdragsrätt för reparation, underhåll och ombyggnad av en näringsfastighet som syftade till att möjliggöra ett privat användande av fastigheten medgavs. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har nu fastslagit beskedet. Skatteverket överklagade beskedet för att få detta fastställt. Förutsättningarna var att sökanden äger en lantbruksfastighet som utgör en näringsfastighet. …

HFD fastslår besked kring reparationsavdrag för näringsfastighet med privat användning Läs mer »

Regeringen föreslår strängare men enklare skattetilläggsregler

Regeringen remitterar förslag om ändrad beräkning av skattetillägg. Syftet är att förstärka skattetilläggets allmänpreventiva effekt och att göra systemet enklare och mer rättvist. Förslaget föreslås gälla från 1 april 2019 och förväntas leda till ökade skattetilläggsintäkter. Vid inkomstbeskattningen föreslås att storleken på skattetillägget ska beräknas på det undanhållna beloppet och inte som i dag på …

Regeringen föreslår strängare men enklare skattetilläggsregler Läs mer »

Skatteverket vill se exitbeskattning vid utlandsflytt

Skatteverket har lämnat ett förslag om exitbeskattning till Finansdepartementet. Blir förslaget verklighet ska personer som flyttar utomlands beskattas för en fiktiv kapitalvinst på kapitaltillgångar så som aktier i ett fåmansföretag. Men det finns anståndsregler för betalning av den fiktiva skatten. Skatteverkets förslag innebär att personer som flyttar från Sverige och blir begränsat skattskyldiga eller får …

Skatteverket vill se exitbeskattning vid utlandsflytt Läs mer »

Förslag om skattetillägg i vissa fall av frivilliga rättelser

Regeringen föreslår att skattetillägg ska tas ut även i vissa fall av frivilliga rättelser i fall där Skatteverket har informerat om en generell kontrollinsats. Enligt nuvarande bestämmelser har Skatteverket möjlighet att ta ut skattetillägg av den som på något annat sätt än muntligen har lämnat en oriktig uppgift i deklarationen. En oriktig uppgift kan i …

Förslag om skattetillägg i vissa fall av frivilliga rättelser Läs mer »

Scroll to Top