Augusti 2017

Affärsförbindelse mellan företag har tillåtits vid prövning av utomståenderegeln

En affärsöverenskommelse som förhandlats fram i marknadsmässig konkurrens mellan två företag har inte medfört att bolagen bedriver samma eller likartad verksamhet. Utomståenderegeln har därmed ansetts tillämplig. Som Advice Skatteinfo tidigare skrivit så är syftet med reglerna om kvalificerade andelar, de så kallade 3:12-reglerna, att arbetsinkomster inte ska tas ut som lägre beskattade kapitalinkomster vid utdelning eller försäljning avseende aktierna. Är ett utomstående ägande betydande, vilket …

Affärsförbindelse mellan företag har tillåtits vid prövning av utomståenderegeln Läs mer »

Regeringen går inte vidare med ändrade 3:12-regler

Regeringen meddelade i helgen att de inte går vidare med de omtvistade förslaget om ändrade skatteregler för fåmansföretagare, de så kallade 3:12-reglerna. Det blir därmed inte en hårdare beskattning av aktiva ägare i fåmansföretag. Som en konsekvens av att regeringen inte driver förslagen om ändrad fåmansföretagsbeskattning vidare läggs även förslaget om generationsskiften tills vidare på …

Regeringen går inte vidare med ändrade 3:12-regler Läs mer »

Samma och likartad verksamhet prövad vid lånat kapital

För delägare i fåmansaktiebolag finns en bestämmelse om samma och likartad verksamhet. Enligt bestämmelsen ska karenstiden för ett bolag där delägaren inte längre är aktiv förlängas om delägaren eller en närstående till denne fortsätter med samma eller likartad verksamhet i ett annat fåmansföretag. Syftet med bestämmelsen är att det inte ska vara möjligt att flytta …

Samma och likartad verksamhet prövad vid lånat kapital Läs mer »

Automatiska upplysningar till Skatteverket om utländska konton

Sverige har sedan länge informationsutbytesavtal med ett stort antal länder. Det innebär att Skatteverket från dessa länder kan begära uppgifter om utländska konton, ägarförhållanden i bolag m.m. Från och med i höst kommer uppgifter om finansiella konton, vilket innefattar kapitalförsäkringar, värdedepåer och livförsäkringar, från de berörda länderna i stället automatiskt till Skatteverket. Detta kommer att förenkla i Skatteverkets utredningar som rör utländska transaktioner. Den som har oredovisade tillgångar …

Automatiska upplysningar till Skatteverket om utländska konton Läs mer »

Skatterättsnämnden nekar avdrag för transaktionsförsäkring

I samband med förvärv av ett dotterbolag tecknade det köpande bolaget en transaktionsförsäkring. Syftet med försäkringen var att ersätta det köpande bolaget för skada om garantier som säljaren har lämnat inte uppfylls. Skatterättsnämnden (SRN) skulle besvara frågan om bolaget får dra av utgiften för premien för försäkringen – och svaret är nej. Aktierna i det förvärvade dotterbolaget är näringsbetingade andelar hos det …

Skatterättsnämnden nekar avdrag för transaktionsförsäkring Läs mer »

Scroll to Top