November 2017

Ta ut tillräckligt med lön 2017

Vid den här tiden på året är det dags att se över att tillräckligt med lön tas ut i företaget för den som använder sig av huvudregeln i K10-blanketten. Många använder sig av den så kallade förenklingsregeln, men går därigenom miste om en högre utdelning eller kapitalvinst som får tas ut utan tjänstebeskattning. Undersök vad …

Ta ut tillräckligt med lön 2017 Läs mer »

25 procents skatt vid utdelning från onoterat cypriotiskt bolag

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ändrar Skatteverkets beslut om att beskatta utdelning från ett onoterat cypriotiskt bolag med 30 procent. Enligt HFD:s dom strider beslutet mot den fria rörligheten i unionsrätten och kan inte rättfärdigas. Därmed ska beskattning ske till 25 procent som vid utdelning från svenska onoterade bolag. Utdelningar från onoterade aktier i svenska företag ska …

25 procents skatt vid utdelning från onoterat cypriotiskt bolag Läs mer »

Högsta förvaltningsdomstolen ser igenom utländsk stiftelse

Advice Skatteinfo har tidigare i år skrivit om en stiftelse i Lichtenstein som Skatterättsnämnden (SRN) inte bedömde motsvara en svensk familjestiftelse. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har nu slagit fast SRN:s besked vilket innebär att utbetalningar inte ska tjänstebeskattas. Tillgångar i utlandet har i vissa fall placerats i utländska stiftelser. Skatteverket har i en del ärenden där …

Högsta förvaltningsdomstolen ser igenom utländsk stiftelse Läs mer »

Skatteverket förlänger övergångstid att fakturera styrelsearvode

Högsta förvaltningsdomstolen nekade i en dom i somras att styrelseuppdrag faktureras genom bolag, något som Advice Skatteinfo tidigare skrivit om. Skatteverket förlänger nu den övergångsfas som tidigare har aviserats för ingångna avtal. Skatteverket anser att avtal som ingåtts före domen den 20 juni 2017 ska kunna fortlöpa utan beskattningskonsekvenser, dock som längst till nästkommande årsstämma …

Skatteverket förlänger övergångstid att fakturera styrelsearvode Läs mer »

Fast driftställe knutits till Sverige genom mail och telefonsamtal

Kammarrätten i Göteborg har ansett ett cypriotiskt bolag ha fast driftställe i Sverige genom bolagets ägare. Bolagets verksamhet har kopplats till en lokal som ägaren haft tillgång till och som han skickat mail och ringt telefonsamtal från. Bolaget har bedrivit kapitalförvaltning för egen räkning. Den svenska ägaren, bosatt i Sverige, har inte ingått i bolagets …

Fast driftställe knutits till Sverige genom mail och telefonsamtal Läs mer »

Scroll to Top