September 2018

Styrelseuppdrag som konsultuppdrag? Två gränsdragningsfall

Skatterättsnämnden (SRN) har meddelat två förhandsbesked gällande beskattning av styrelsearvoden. I det enda förhandsbeskedet ansågs styrelsearvoden från uppdrag i bostadsrättföreningar inte utgöra inkomst av tjänst. Det andra förhandsbeskedet gällde styrelsearvode som betalats ut till ett advokataktiebolag som ägdes av styrelseledamoten i fråga. I detta fall ansåg SRN att inkomsten skulle beskattas som inkomst av tjänst …

Styrelseuppdrag som konsultuppdrag? Två gränsdragningsfall Läs mer »

Skatterättsnämnden har prövat byggregeln i fråga om fast driftställe

Ett utländskt byggbolag som driver verksamhet i Sverige är skattskyldigt här om det anses ha fast driftställe här. Enligt den så kallade byggregeln, som gäller för byggverksamhet och liknande, ska arbetet pågå under en period som överstiger tolv månader för att ett fast driftställe ska föreligga. Det innebär en längre tidsperiod än de sex månader …

Skatterättsnämnden har prövat byggregeln i fråga om fast driftställe Läs mer »

Sverige inleder skatteavtalsförhandling med Portugal

Sedan Portugal 2010 ändrade sina inhemska skattebestämmelser så har det funnits möjlighet för utflyttade svenskar som fått hemvist i Portugal att helt undgå beskattning på tjänstepension. Detta har lett till en ökad utvandring till Portugal och varit något som regeringen sedan länge försökt stävja. Advice Skatteinfo har tidigare skrivit om det lagliga skattekryphålet för pensionärer …

Sverige inleder skatteavtalsförhandling med Portugal Läs mer »

Ställningstagande från Skatteverket om teckningsoptioner

Mot bakgrund av de nya personaloptionsreglerna som medför skattelättnad i vissa fall har Skatteverket i ett ställningstagande tagit upp frågor som rör förvärv av teckningsoptioner. Enligt den så kallade personaloptionsregeln så ska förmån av en personaloption tas upp till beskattning i tjänst när denna utnyttjas eller överlåts. Den 1 januari 2018 infördes en gynnsam undantagsbestämmelse …

Ställningstagande från Skatteverket om teckningsoptioner Läs mer »

Frivilliga rättelser begränsas i vissa fall

Vid rättelser av oriktiga uppgifter på eget initiativ får Skatteverket inte ta ut skattetillägg. En person kan då inte heller bli dömd enligt skattebrottslagen. Från den 1 augusti 2018 begränsas möjligheten att frivilligt rätta felaktiga uppgifter i vissa fall. Från och med den 1 augusti 2018 kan Skatteverket under vissa förutsättningar tidsbegränsa möjligheten att rätta …

Frivilliga rättelser begränsas i vissa fall Läs mer »

Scroll to Top