Juni 2019

HFD-dom som rör personer med utländska försäkringar

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) slår fast att kupongskatt i vissa fall inte ska tas ut på utdelningar till utländska livförsäkringsbolag. Detta kan påverka den totala skatten som belastar personer som äger utländska pensionsförsäkringar och utländska kapitalförsäkringar. Svenska livförsäkringsföretag betalar en schablonmässig avkastningsskatt på tillgångar som förvaltas för en försäkringstagare. När det gäller utländska livförsäkringar ska försäkringstagaren …

HFD-dom som rör personer med utländska försäkringar Läs mer »

Fortsatt skattefritt friskvårdsbidrag med 5 000 kr

I ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden (SRN) som Advice skrev om vid årsskiftet så ansåg SRN att ett friskvårdsbidrag på 6 500 kr per år skulle anses vara av mindre värde och därför vara skattefritt. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har prövat ärendet och slår fast att beloppet är för högt för att omfattas av skattefriheten. HFD lyfter i …

Fortsatt skattefritt friskvårdsbidrag med 5 000 kr Läs mer »

Förhandsbesked om bedömning av tjänsteresor till tredje land vid tillämpning av ettårsregeln

Skatterättsnämnden (SRN) har i ett förhandsbesked prövat om tjänsteresor till tredje land ska behandlas som kortare avbrott i utlandsvistelsen vid tillämpning av ettårsregeln. Vistelser i tredje land som omfattar 72 dagar per år och därtill vistelser i Sverige med 72 dagar ansågs av nämnden utgöra kortare avbrott i utlandsvistelsen. Nämnden fann dock att vistelser i …

Förhandsbesked om bedömning av tjänsteresor till tredje land vid tillämpning av ettårsregeln Läs mer »

Särskild löneskatt för äldre slopas

Från och med den 1 juli 2019 slopas den särskilda löneskatten för äldre som tidigare tagits ut på inkomster (lön, arvoden, förmåner m.m.) hos personer över 65. Lagändringen innebär att det blir billigare att ha anställda som fyllt 65 vid årets ingång då den särskilda löneskatten på 6,15 % avskaffas och de totala sociala avgifterna …

Särskild löneskatt för äldre slopas Läs mer »

Scroll to Top