Juni 2020

Sänkt kostnad för de nya tillfälliga anstånden

Vi har tidigare skrivit om de nya anståndsreglerna som ger företag möjlighet att skjuta upp skatte- och avgiftsbetalningar till följd av coronavirusets spridning. Efter ett nytt beslut i Riksdagen har nu kostnaden för att skjuta upp betalningarna sänkts. Enligt beslutet tas endast den vanliga kostnadsräntan för anstånd ut under de första sex månaderna av anståndstiden. …

Sänkt kostnad för de nya tillfälliga anstånden Läs mer »

Nya coronabeslut: skattefri parkering och skattefri gåva

Riksdagen har beslutat om ytterligare två förändringar för att minska de ekonomiska följderna av coronapandemin. Det gäller dels gåvor från arbetsgivaren upp till ett värde om 1 000 kr per anställd, dels tillgång till fri parkeringsplats. Från och med den 1 juni 2020 och fram till årsskiftet kan arbetsgivare ge anställda en skattefri gåva till ett …

Nya coronabeslut: skattefri parkering och skattefri gåva Läs mer »

Ändrat tak för bostadsuppskoven och förslag om slopad uppskovsränta

Riksdagen beslutade nyligen om ett höjt tak för uppskov vid försäljning av bostadsrätter och fastigheter. Förra veckan presenterades även ett förslag om att den så kallade uppskovsräntan ska tas bort. Vid kapitalvinst efter försäljning av bostadsrätter och fastigheter är det möjligt att skjuta upp beskattning förutsatt att vissa krav på den sålda bostaden är uppfyllda. …

Ändrat tak för bostadsuppskoven och förslag om slopad uppskovsränta Läs mer »

Portugal inför tioprocentig skatt på svenska tjänstepensioner

Portugal har nu i sin nationella skattelagstiftning infört en skatt på utländska pensioner för personer bosatta i Portugal. Personer som bosätter sig i Portugal efter den 1 april 2020 får nu betala 10 procent i portugisisk skatt på utländska pensioner. Personer som redan före den 1 april 2020 omfattades av den så kallad NHR-statusen (Non-habitual resident, det vill säga …

Portugal inför tioprocentig skatt på svenska tjänstepensioner Läs mer »

Företag kan få ersättningsstöd för minskad omsättning

Företag ska få möjlighet att söka ersättningsstöd för minskad omsättning enligt ett nytt lagförslag. Syftet med stödet är att lindra för den minskade omsättning som skett till följd av coronavirusets spridning och underlätta för företag att ställa om sin verksamhet. För att ett företag ska kunna söka stödet krävs att företaget haft en omsättning på …

Företag kan få ersättningsstöd för minskad omsättning Läs mer »

Scroll to Top