jul23

Framtidsfullmakt och överlåtelse av bostad – vad gäller?

Lantmäteriet har i ett nyligen publicerat ställningstagande gjort en förnyad tolkning av jävsbestämmelsen i framtidsfullmaktslagen. Ställningstagandet har genererat tidningsrubriker så som ”ny tolkning gör framtidsfullmakter tandlösa” och ”varnar för lagtolkning: ’potentiell bomb’”. Vad innebär egentligen Lantmäteriets ställningstagande för den som vill skriva en framtidsfullmakt? Framtidsfullmakter regleras genom lagen om framtidsfullmakter, en relativt ny lagstiftning som …

Framtidsfullmakt och överlåtelse av bostad – vad gäller? Läs mer »

Avräkning av utländsk skatt

För att medges avräkning med utländsk skatt krävs det inte att en skattskyldig under det år då avräkning begärs har utländska inkomster som har beskattas i utlandet – det slår Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fast. Under vissa förutsättningar får den som är obegränsat skattskyldig i Sverige, och som har inkomster som beskattats utomlands, avräkna den betalda …

Avräkning av utländsk skatt Läs mer »

Köp av framtida permanentboende accepteras

Ett svenskt par som är begränsat skattskyldiga har vänt sig till Skatterättsnämnden (SRN) för att få besvarat om de kan köpa en lägenhet i Sverige som i framtiden kommer bli deras permanentbostad – utan att detta medför väsentlig anknytning och obegränsad skattskyldighet. Såväl SRN som Skatteverket är ense med paret att detta ej medför väsentlig …

Köp av framtida permanentboende accepteras Läs mer »

HFD om belöning till nyckelpersoner

Är ert företag ett sådant nystartat företag vars verksamhet inte är äldre än 10 år och som kan använda sig av de skattefria kvalificerade personaloptionerna för att attrahera, belöna och behålla betydelsefulla anställda? Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i en färsk dom slagit fast att det är möjligt att använda teckningsoptioner för att garantera tilldelning av …

HFD om belöning till nyckelpersoner Läs mer »

Källskatt inom EU harmoniseras

Gemensamma EU-regler ska förenkla och snabba på att rätt källskatt betalas. Reglerna ska integreras i svensk lag och innebär att arbetet med att omarbeta Kupongskattelagen återupptas. På gränsöverskridande utdelningar, det vill säga utdelningar från ett företag i ett land till en aktieägare i ett annat land, innehålls vanligtvis källskatt. För att inte för mycket skatt …

Källskatt inom EU harmoniseras Läs mer »

Scroll to Top