September 2019

Skattefrågor i budgetpropositionen

Regeringen presenterade förra veckan budgetpropositionen för 2020. Flera av förändringarna på skatteområdet har aviserats tidigare, men propositionen innehåller även vissa nya och kommande förändringar.  Här följer ett axplock av innehållet i budgetpropositionen på skatteområdet. Som vi skrivit om tidigare tas den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt bort, den så kallade värnskatten. Detta kan även få …

Skattefrågor i budgetpropositionen Läs mer »

Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp i budgetpropositionen

Advice har tidigare skrivit om att det för en tid sedan presenterats ett förslag om att införa ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp i syfte att fler utomlandsbosatta personer som tillfälligt arbetar i Sverige ska beskattas här. Någon proposition med ett lagförslag lades däremot aldrig fram. I budgetpropositionen för 2020 aviserar regeringen att bestämmelserna bör införas. En person …

Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp i budgetpropositionen Läs mer »

Nytt uppskovstak vid bostadsbyten föreslås

Reglerna om uppskov med vinstskatt vid försäljning av privatbostad har varit under kontinuerlig förändring den senaste tioårsperioden, med införande av olika taknivåer samt för en tid sedan den införda ”uppskovsräntan”. Från den 1 juli 2020 föreslås att taket blir 3 000 000 kr multiplicerat med säljarens andel av den sålda bostaden. Skälen till att taket i uppskovsbestämmelserna …

Nytt uppskovstak vid bostadsbyten föreslås Läs mer »

Första förhandsbeskedet om kvalificerade personaloptioner

Olika typer av optioner används ofta som ett incitament för att attrahera och behålla nyckelpersoner i ett företag. Mellan teckningsoptioner och personaloptioner, som hör till de vanligaste incitamentsoptionerna, är det i beskattningshänseende stor skillnad. Det är därför bra att på förhand ta reda på vad som gäller skattemässigt. Från och med den 1 januari 2018 …

Första förhandsbeskedet om kvalificerade personaloptioner Läs mer »

Kammarrätten delar Skatteverkets bedömning gällande sekretess avseende uppgifter på skattekontot

Skatteverket har i ett ställningstagande som publicerades i mars i år gjort en ny bedömning gällande sekretessfrågan avseende uppgifter på skattekontot. Skatteverket anser enligt detta ställningstagande att uppgifter om saldo, betalningar m.m. på skattekontot omfattas av sekretess. I ett nyligen avgjort mål instämmer kammarrätten med Skatteverket. Sådana utgifter kan därmed inte lämnas ut till annan …

Kammarrätten delar Skatteverkets bedömning gällande sekretess avseende uppgifter på skattekontot Läs mer »

Scroll to Top