Advice Skatteinfo
Januari 2017

 • Fyllnadsinbetalning innan 13 februari 2017
  2017-01-17
  Räknar du med ett underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kronor avseende inkomståret 2016 och vill undvika kostnadsränta på skattekontot ska du göra en extra skatteinbetalning till ditt skattekonto senast den 13 februari 2017.
  Läs mer

 • Skatterättsnämnden har nekat att styrelsearvode faktureras genom bolag
  2017-01-17
  Skatterättsnämnden har i sitt besked ansett att ett styrelseuppdrags personliga art innebär att styrelsearvodet ska beskattas som inkomst av tjänst, förutom i vissa fall som när det gäller uppdrag begränsat i tid gällande ett särskilt avgränsat saneringsuppdrag.
  Läs mer

 • Fast driftställe för cypriotiskt bolag genom svenska ägare
  2017-01-17
  Cypriotiskt bolag har fått fast driftställe genom koppling till de svenska ägarnas bostäder.
  Läs mer

 • Lättade regler avseende personaloptioner föreslås
  2017-01-17
  Regeringen föreslår lättnad av personaloptioner i vissa fall. Enligt förslaget ska förmån av personaloption inte tas upp till beskattning i inkomstslaget tjänst om vissa villkor är uppfyllda för såväl det företag som ingår optionsavtalet, som personaloptionen och optionsinnehavaren. Inte heller ska arbetsgivaren då betala arbetsgivaravgifter.
  Läs mer

 • Liechtensteinsk stiftelse underkänns av Skatterättsnämnden
  2017-01-17
  Skatteverket har sedan länge haft en inställning att utländska stiftelser vanligtvis inte kan jämföras med svenska familjestiftelser och att dessa därför ska ses igenom. Skatterättsnämnden har nu prövat en liechtensteinsk stiftelse och beslutat att stiftelsens tillgångar ska beskattas som stiftarens eller förmånstagarens egna tillgångar.
  Läs mer