Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Advice Skatteinfo December 2019

 • Att tänka på i fåmansföretag inför årsskiftet
  3 december, 2019
  För att undvika onödig beskattning är det inför årsskiften viktigt att se över hur ens bolag ligger till med bland annat löneutbetalningar. Advice har samlat en rad tips att ha i åtanke innan året löper ut.
  Läs mer
 • Nyheter inför årsskiftet
  3 december, 2019
  Skatteområdet är under ständig utveckling. Under 2019 har Riksdagen fattat en rad beslut som är intressanta för många av våra kunder. Advice listar dem här.
  Läs mer
 • Sänkt gräns för lägsta aktiekapital
  3 december, 2019
  Riksdagen beslutade nyligen att det lägsta aktiekapitalet i aktiebolag sänks. Från den 1 januari 2020 kommer gränsen att vara 25 000 kronor.
  Läs mer
 • Differentierad aktieutdelning tjänstebeskattas
  3 december, 2019
  Advice har tidigare i år skrivit om ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden (SRN) som rörde preferensaktier i ett fondbolag. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ändrar beskedet och beskattar utdelningen som lön.
  Läs mer
 • Marknadsmässig ränta på interna lån
  15 november, 2019
  I en kammarrättsdom har en 15-procentig ränta på delägarlån till bolag beskattats som förtäckt utdelning. Mer anmärkningsvärt är att Skatteverket ansett att en schabloniserad ränta om statslåneräntan plus 5 procent har varit marknadsmässig i detta fall. Kammarrätten anser nivån vara väl avvägd.
  Läs mer
 • Klargör nya domar möjlig vistelsetid i Sverige?
  15 november, 2019
  Förra året meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ett par domar där frågan rörde stadigvarande vistelse i Sverige och där en betydande del av vistelsen utgjordes av en längre sammanhängande sommarperiod. Nyligen meddelade HFD två nya domar där frågan också rör en längre sommarperiod kombinerat med ytterligare vistelse i Sverige. Frågan är vilka slutsatser som kan dras av domarna.
  Läs mer
 • Konsultverksamhet som självständigt bedriven verksamhet
  18 oktober, 2019
  Konsultägda bolag, vilka äger andel i ett aktiebolag där konsulterna tilldelas uppdrag för aktiebolagets räkning, har ansetts bedriva självständig näringsverksamhet.
  Läs mer
 • Gåvor av aktier i familjeföretag
  18 oktober, 2019
  I ett generationsskifte har ett familjeföretag efter en rad aktieöverlåtelser i gåvoform, där det slutliga ägandet till majoriteten hamnade hos de i bolaget verksamma familjemedlemmarna, ansetts ha annat syfte än att belöna arbetsprestationer.
  Läs mer

Tidigare utgåvor

Scroll to Top