Advice Skatteinfo
Mars 2020

 • Skatteverket ska särskilt granska bostads- och bilförmåner samt utlandsbosättningar
  2020-03-18
  Skatteverket presenterar varje år särskilda fokusområden som kommer att granskas extra i deklarationen. I deklarationen avseende beskattningsår 2019 är det främst förmåner avseende bilar och fastigheter med höga värden som aviserats ska granskas.
  Läs mer

 • Dags för Advice deklarationskunder att sammanställa deklarationsunderlag
  2020-03-18
  Skatteverket skickar ut pappersdeklarationerna mellan den 13 mars och den 15 april. De som får sin deklaration digitalt har Skatteverket skickat deklarationen till redan. Vi ber dig som är deklarationskund hos Advice att så snart som möjligt skicka in din inkomstdeklaration och deklarationsunderlag till oss.
  Läs mer

 • Ny anståndsmöjlighet för företag
  2020-03-18
  Till följd av Cononavirusets spridning införs en ny möjlighet för företag att kunna få anstånd med skatteinbetalningar i upp till ett år. Syftet är att stärka likviditeten i hela företagssektorn. Förslaget innebär att företag ska kunna få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön, och moms som redovisas månadsvis eller kvartalsvis.
  Läs mer