Advice Skatteinfo
Februari 2019

 • Dags att samla ihop deklarationsunderlag
  2019-02-22
  Skatteverket börjar snart att skicka ut årets inkomstdeklarationer för privatpersoner vilket sker mellan den 7 mars till den 15 april. Deklarationen ska vara inlämnad till Skatteverket senast den 2 maj. Vi ber dig som är deklarationskund hos Advice att så snart som möjligt skicka in din inkomstdeklaration och deklarationsunderlag till oss.
  Läs mer

 • Försäljning av fyra lägenheter beskattades som handel med bostadsrätter
  2019-02-22
  Vinst vid försäljning av en bostadsrätt eller ett småhus beskattas vanligtvis till 22 %. För detta krävs att bostaden är en privatbostad vilket innebär att den inskaffats för eget eller närståendes permanenta boende. Avsikten med varje bostad ska bedömas för sig. Är det inte en privatbostad kan skatten i stället bli mellan 27 % och 65 % av vinsten.
  Läs mer

 • Utdelning på anställdas preferensaktier ansågs inte utgöra ersättning för en arbetsprestation
  2019-02-19
  I ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden (SRN) har utdelning till anställd, som varit kopplad till resultatet i en verksamhetsgren, inte ansetts utgöra ersättning för en arbetsprestation och ska därmed beskattas som en kapitalinkomst.
  Läs mer

 • HFD: EU-rätten stoppar personaloptionsbeskattning
  2019-02-19
  Högsta förvaltingsdomstolen (HFD) slår fast att EU-rätten sätter stopp för svensk beskattning av en personaloption intjänad utomlands. I detta fall utanför EU.
  Läs mer

 • Utdelningsbeskattning vid överföring till närståendes bolag
  2019-02-19
  Genom ett antal tranaktioner överfördes kapital från mannens bolag till fruns bolag på ett sätt som inte accepterades. Med ett annat genomförande går det att uppnå samma resultat på ett godtagbart sätt.
  Läs mer

 • Aktiegåva till anställd var skattefri
  2019-01-23
  Gåvor till anställda, inklusive aktiegåvor, ses ofta som ersättning för arbete som ska tjänstebeskattas. Den avgörande frågan är om förvärvet beror på anställningsförhållandet eller om syftet med gåvan har varit något annat än att belöna den anställde för dennes arbetsprestationer.
  Läs mer

 • Skatterättsnämnden tänjer på vistelsedagar i Sverige
  2019-01-23
  Advice Skatteinfo har vid flertalet tillfället skrivit om stadigvarande vistelse i Sverige. Det är det begrepp som behandlar i vilken uträckning en utflyttad begränsat skattskyldig person kan vara i Sverige utan att bli fullt ut skattskyldig i Sverige.
  Läs mer

 • Advice välkomnar den nya medarbetaren Sheila Grimstig
  2018-12-20
  Läs mer