Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Advice Skatteinfo Juli 2015

 • Företagskommitténs förslag om neutral bolagsskatt
  30 juni, 2015
  Företagskommitténs förslag att slopa avdragsrätten för bolagens räntekostnader och samtidigt sänka bolagsskatten har hittills inte lett till någon förändring utan bereds vidare av Finansdepartementet.
  Läs mer
 • Promemoria om begränsad skattefrihet för utdelning
  30 juni, 2015
  Finansdepartementet har den 22 april 2015 remitterat en promemoria med förslag om begränsad skattefrihet för utdelning från utländska företag om utdelningen får dras av som ränta i det utdelande utländska bolaget.
  Läs mer
 • Slopad skattereduktion för gåva
  30 juni, 2015
  Regeringen har gått vidare med sitt förslag om slopad skattereduktion för gåva till Lagrådet.
  Läs mer
 • Bolag nekas avdrag för kostnader för kundevent
  30 juni, 2015
  De flesta företag ordnar någon gång event för sina kunder för att vårda de kundkontakter man har och för att skapa nya. Kostnaderna för detta kan vara avdragsgilla men det finns viktiga begränsningar. I målet nedan nekade Kammarrätten bolaget avdrag för kundkostnader.
  Läs mer
 • Översyn av vissa frågor gällande fastighet och stämpelskatt
  30 juni, 2015
  Vid överlåtelse av fastigheter är det möjligt att sälja skattefritt (ingen inkomstskatt) genom att först förpacka fastigheten i ett bolag och därefter sälja fastighetsbolaget. Nu tillsätter Regeringen en utredning om förpackning av fastigheter.
  Läs mer
 • Förhandsbesked om blankning av aktier
  30 juni, 2015
  Skatterättsnämnden har nyligen avgjort ett ärende rörande s.k. blankning av aktier. Blankning är ett sätt att tjäna pengar på en aktie som sjunker i värde och innebär att en person säljer lånade aktier.
  Läs mer
 • Upprepade interna aktieöverlåtelser anses strida mot skatteflyktslagen
  30 juni, 2015
  Vi har tidigare skrivit om den praxis som utvecklats under senare år gällande begreppet samma eller likartad verksamhet. Praxisen innebär att en kapitalöverföring (t.ex. utdelning) mellan ett verksamhetsbolag och ett holdingbolag medför att aktierna i holding bolaget ”smittas” av överföringen och blir kvalificerade. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen fastställt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden som i praktiken innebär att området för när aktier kan anses vara kvalificerade utökas ytterligare.
  Läs mer
 • Överlåtelse av fastighet till eget och närståendes aktiebolag har inkomstskattemässigt ansetts utgöra gåva
  30 juni, 2015
  Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom från den 26 juni 2015 fastställt att överlåtelse av fastighet till aktiebolag mot ersättning som understiger taxeringsvärdet, så kallad kattrumpa, ska behandlas som gåva vid inkomstbeskattningen. Konsekvensen av detta är att någon kapitalvinstbeskattning inte ska ske. Överlåtelsen utlöser emellertid fortsatt stämpelskatt.
  Läs mer

Tidigare utgåvor

Scroll to Top