Advice Skatteinfo
Juni 2014

 • Företagsskattekommittéens förslag om nya regler för bolagsbeskattning
  2014-06-17
  Företagsskattekommittén lämnade per den 12 juni 2014 ett förslag om nya regler för bolagsbeskattning som innebär begränsningsregler för ränteavdrag. Förslaget innebär ett slopat avdrag för negativa finansnetton. Förslaget innebär att enbart finansiella kostnader som motsvaras av finansiella intäkter får dras av.
  Läs mer

 • Nytt från Bokföringsnämnden avseende avskrivning på fastigheter
  2014-06-17
  Bokföringsnämnden beslutade den 28 april att ändra i vägledningen till K2-regelverket. Ändringen förtydligar att progressiva avskrivningar inte längre är tillåtna på byggnader. Det är i stället rak avskrivning utifrån byggnadens livslängd som är tillåten.
  Läs mer

 • Kommande utredning för skatteregler för incitamentsprogram
  2014-06-17
  Den 6 mars 2014 meddelade regeringen att man tillsatt en särskild utredare för att se över skatteregler för optioner och andra aktierelaterade incitament.
  Läs mer