Advice Skatteinfo
Juli 2018

 • Kontoret sommarstängt vecka 30-31
  2018-07-01
  I sommar håller Advice kontoret stängt veckorna 30 och 31. Övriga veckor under sommaren finns någon på plats under kontorstid. Vi på Advice önskar alla en trevlig och skön sommar!
  Läs mer

 • HFD har prövat F-skattens verkningar
  2018-07-01
  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i en nyligen meddelad dom ansett att ett bolag inte ska betala arbetsgivaravgifter till personer med godkännande för F-skatt, trots att omständigheterna i övrigt talat för ett anställningsförhållande.
  Läs mer

 • HFD har prövat två mål om stadigvarande vistelse
  2018-07-01
  Den som är utflyttad från Sverige och inte längre har någon väsentlig anknytning hit, är ändå obegränsat skattskyldig här, om denne stadigvarande vistas här. Det saknar vid bedömningen betydelse om det finns ett eget boende för övernattningarna eller om dessa istället exempelvis sker på hotell eller hos bekanta.
  Läs mer

 • Högsta förvaltningsdomstolen har prövat utomståenderegeln
  2018-06-14
  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har slagit fast Skatterättsnämndens förhandsbesked i två frågor om utomståenderegeln. HFD konstaterar att utomståenderegeln inte är tillämplig om utdelning lämnas efter det att det inte längre finns något utomstående ägande i verksamhetsföretaget. Om utdelningen i stället lämnas innan det utomstående ägandet upphör är däremot regeln tillämplig även om det utomstående ägandet upphör senare under samma beskattningsår.
  Läs mer

 • En styrelseordförande har ansetts verksam i betydande omfattning
  2018-06-14
  Ett renodlat styrelseuppdrag i ett fåmansföretag där styrelseledamoten även har ett ägande brukar vanligtvis inte medföra att aktierna blir kvalificerade, såvida styrelseledamoten inte äger aktier och är verksam i ett annat bolag som bedriver samma eller likartad verksamhet. Kammarrätten i Stockholm har nu i ett fall slagit fast att en styrelseordförande har varit verksam i betydande omfattning i ett Bolag där hon haft ett ägande. Utdelning som hon tagit från Bolaget har därmed till viss del beskattats i tjänst.
  Läs mer

 • Regeringen begär omförhandling av Portugisiska skatteavtalet
  2018-06-14
  Flera medier har rapporterat om att regeringen nu har skickat en officiell begäran till Portugal med krav på att förhandla om dubbelbeskattningsavtalet mellan länderna.
  Läs mer

 • Att garageplats tillförts innebär inte att bostadsrätten sålts
  2018-05-24
  Högsta förvaltingsdomstolen (HFD) har slagit fast att ett avtal, varigenom den nyttjanderätt som ingår i en bostadsrätt utvidgas till att avse även en garageplats, inte innebär att bostadsrätten ska anses såld med kapitalbeskattning av ägaren.
  Läs mer

 • Regeringen går vidare med beskattning av inhyrd arbetskraft
  2018-05-24
  Regeringen går vidare med att även inhyrd utländsk arbetskraft ska beskattas vid tillfälligt arbete i Sverige när arbetet utförs för en verksamhet här.
  Läs mer

 • Inget periodiskt understöd från amerikansk trust
  2018-05-22
  Enligt kammarrättens mening har Skatteverket inte visat att den amerikanska trusten bär sådana likheter med en svensk familjestiftelse som krävs för att utbetalningar ska beskattas som periodisk understöd så som tjänsteinkomst.
  Läs mer