Advice Skatteinfo
Mars 2017

 • Dags att deklarera!
  2017-03-23
  Skatteverket skickar nu ut årets inkomstdeklarationer till privatpersoner. Senast den 15 april ska alla ha fått sin deklaration. Deklarationen ska vara inlämnad till Skatteverket senast den 2 maj.
  Läs mer

 • Regeringen slopar vissa 3:12-förslag
  2017-03-23
  Advice Skatteinfo skrev i november om det utredningsförslag som förväntas leda till ändrade bestämmelser för delägare i fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna. Regeringen slopar vissa av utredningens förslag när lagförslaget nu skickas på remiss.
  Läs mer

 • SINK-skatt för utflyttade föreslås höjas till 25 procent
  2017-03-23
  Utflyttade begränsat skattskyldiga personer som får inkomster från Sverige betalar SINK-skatt på dessa (särskild inkomstskatt för utomlands bosatta). I överläggningar inför vårbudgeten föreslås SINK-skatten höjas till 25 procent.
  Läs mer

 • Förändring av bostadsrätt kan utlösa vinstbeskattning
  2017-02-22
  Skatteverket har i ett nytt ställningstagande meddelat att en väsentlig förändring av en bostadsrätt innebär att den anses såld och medför därför en kapitalvinstbeskattning. Det kan utlösa en stor vinstskatt för den som ändrar en lägenhet som stigit mycket i värde sedan den först skaffades. En sådan förändring som avses kan exempelvis ske vid tillbyggnad av vindsvåning, övertagande av ett nytt rum och i vissa fall när en parkeringsplats läggs till bostadsrätten.
  Läs mer

 • Portugal snart slut som skatteparadis för pensionärer?
  2017-03-21
  Regeringen inleder ett arbete för att stoppa möjligheten för svenska pensionärer att ta ut hela sin privata tjänstepension skattefritt genom att flytta till Portugal.
  Läs mer

 • Hur många dagar får jag vara i Sverige efter utflyttning?
  2017-01-26
  Ett nytt utlåtande från Skatterättsnämnden sätter åter igen fokus på hur komplicerade reglerna om stadigvarande vistelse är. Dessa regler är avgörande för om en person som flyttar ut från Sverige ska anses skattskyldig i Sverige eller inte. Det handlar inte bara om att bo utomlands sex månader om året för att inte ses som skatteskyldig i Sverige – reglerna är mer komplicerade än så.
  Läs mer

 • Bolagsverket skapar register över verkliga huvudmän
  2017-03-20
  Snart förväntas en ny lag medföra att företag och föreningar måste anmäla verkliga huvudmän till Bolagsverket senast 31 december 2017.
  Läs mer