Advice Skatteinfo
December 2016

 • Ta ut lön 2016
  2016-12-08
  Inför årsskiftet bör du som är fåmansföretagare se över din skattemässiga situation i syfte att ta ut rätt lön för 2016. Advice listar fem punkter att fundera över.
  Läs mer

 • Högsta förvaltningsdomstolen har nekat Skatteverket att fatta ett nackdelsbeslut
  2016-12-08
  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har funnit att Skatteverket inte inom ramen för en omprövning på begäran av den skattskyldige kan fatta ett beslut som i förhållande till såväl tidigare beslut som den skattskyldiges yrkanden är till nackdel för den skattskyldige. Detta kan i vissa fall användas till vår fördel när vi företräder våra kunder i skatteprocesser.
  Läs mer

 • Högsta förvaltningsdomstolen har prövat två fall av väsentlig anknytning
  2016-12-08
  Högsta förvaltningsrätten (HFD) har prövat två förhandsbesked avseende väsentlig anknytning till Sverige. I det första fallet ansåg HFD till skillnad mot Skatterättsnämnden att det inte var fråga om väsentlig anknytning till Sverige med anledning av inflytande i näringsverksamhet här. I det andra fallet fastställde HFD Skatterättsnämndens besked om att en nyinförskaffad lägenhet medförde väsentlig anknytning hit.
  Läs mer

 • Skatterättsnämden har prövat två fall av andelsbyten
  2016-12-09
  Skatterättsnämnden har prövat två ansökningar om andelsbyten. I båda fallen har det beslutats att förutsättningarna för framskjuten beskattning är uppfyllda, vilket innebär att sökandena inte drabbas av omedelbara skattekonsekvenser. Andelsbytena har även medfört att de sparade utdelningsutrymmena, samt de tidigare omkostnadsbeloppen behållits. Andelsbyten kan vara andvändbara vid omstruktureringar då de exempelvis möjliggör att outnyttjade utdelningsutrymmen inte går förlorade.
  Läs mer

 • Högsta förvaltningsdomstolen uttalar sig om friskvårdsförmåner
  2016-12-09
  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har prövat det förhandsbeskeden från Skatterättsnämnden angående friskvårdsbidrag som Advice berört i ett tidigare nyhetsbrev. Beskedet avsåg dels frågan om friskvårdsbidraget skattefritt kunde användas till ett exklusivare träningskort som inkluderade kringaktiviteter såsom relaxavdelning, träningskläder och hälsodrinkar, dels om friskvårdsbidraget kunde användas till golfspel på pay and play-bana och driving range.
  Läs mer

 • Har du skatt att betala som ska betalas senast den 12 december?
  2016-12-09
  Om du fick ditt slutskattebesked i september och hade skatt att betala ska din inbetalning vara bokförd på Skatteverkets konto senast den 12 december 2016. Av ditt slutskattebesked framgår det om du har skatt att betala eller få tillbaka samt vilket betalningsdatum som gäller.
  Läs mer

 • Från årsskiftet gäller rutavdrag för ytterligare några tjänster
  2016-12-09
  Från och med den 1 januari 2017 omfattas även reparation och underhåll av vitvaror i hemmet av skattereduktion (rutavdrag).
  Läs mer

 • Förändringar på personalområdet
  2016-12-09
  Caroline Sölvin som förnärvarande är föräldraledig har erbjudits en ny tjänst och kommer inte tillbaka till oss efter sin föräldraledighet. Vi önskar Caroline lycka till på sin nya tjänst och ser fram emot att fortsatt hålla kontakten med henne.
  Läs mer