Advice Skatteinfo
Maj 2018

 • Hög tid att skicka in deklarationsmaterial
  2018-05-07
  Årets deklarationsarbete är i full gång hos Advice. Om du inte redan gjort det, ber vi dig som är deklarationskund hos Advice att så snart som möjligt att skicka din inkomstdeklaration och deklarationsunderlag till oss. Om du redan har skickat underlagen till oss, och ännu inte fått ett utkast på deklaration, kommer du inom en snar framtid att få ett utkast från oss.
  Läs mer

 • Sänkt ränteinkomst på lån från aktieägare
  2018-04-17
  Kammarrätten i Göteborg har prövat en fråga om ränteavdrag för ett bolags del på lån från dess aktieägare. Kammarrätten gick på Skatteverkets linje och sänkte aktieägarens inlåningsränta med två procentenheter från SLR + 3 % till SLR + 1 %.
  Läs mer

 • Förslag om ändring av CFC-reglerna
  2018-04-17
  Skatteverket har i en promemoria lämnat förslag om ändringar i CFC-reglerna. Ändringarna som Skatteverket föreslår innebär en utökad möjlighet för Sverige att CFC-beskatta inkomster.
  Läs mer

 • Regeringen backar om exitbeskattning
  2018-03-30
  Advice Skatteinfo skrev i december om regeringens förslag att införa en exitbeskattning vid utflyttning från Sverige. Regeringen backar nu från förslaget och går inte vidare med detta.
  Läs mer

 • Förhandsbesked avseende stadigvarande vistelse
  2018-03-30
  Skatterättsnämnden (SRN) har prövat stadigvarande vistelse och ansett att de maximalt 112 dagarna per år i Sverige inte leder till obegränsad skattskyldighet i detta fall.
  Läs mer

 • Advice välkomnar den nya medarbetaren Annica Runér
  2018-03-12
  Nyligen började den nya medarbetaren Annica Runér hos Advice. Vi hälsar henne hjärtligt välkommmen till Advice.
  Läs mer