Advice Skatteinfo
Februari 2016

 • Förhandsbesked om gåva av aktier till familjemedlem
  2016-02-11
  En person som var ägare till flera fåmansföretag avsåg att trappa ned sitt engagemang och gav därför sin bror hälften av aktierna i samtliga bolag i gåva. Skatteverket ansåg att brodern som fick gåvan skulle beskattas i inkomstslaget tjänst. Nu har Skatterättsnämnden uttalat sig i ärendet, och nämnden håller inte med Skatteverket.
  Läs mer

 • Inför deklaration 2015
  2016-02-11
  Under tiden den 16 mars – 15 april pågår utskick av inkomstdeklarationen för privatpersoner. Vi vill redan nu påminna er om att börja sammanställa ert underlag för deklarationen.
  Läs mer

 • Missa inte den 14 mars!
  2016-02-11
  2016-03-14: Fick du slutskattebesked i december 2015 och har restskatt att betala så ska slutskatten vara inbetald till Skatteverket senast den 14 mars 2016.
  Läs mer

 • 2016 - ett spännande skatteår
  2016-02-11
  Om 2015 skattemässigt var ett relativt händelselöst år så kommer 2016 bli desto mer spännande. Mest ser vi fram emot förslagen kring ändringar av de s.k. 3:12 reglerna, som är viktiga för ägare av fåmansföretag. Advice Skatteinfo listar de föreslagna förändringarna.
  Läs mer

 • Förhandsbesked avseende generationsskifte
  2016-02-16
  Genom ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden öppnas en möjlighet att generationsskifta genom interna aktieöverlåtelser. Den allmänna uppfattningen sedan 2006 har varit att sådana transaktioner inte har kunnat genomföras på grund av skatteflyktslagen och bestämmelserna om samma eller likartad verksamhet.
  Läs mer