Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Advice Skatteinfo Juli 2020

 • Kontoret sommarstängt vecka 31-32
  6 juli, 2020
  I sommar håller Advice kontoret stängt veckorna 31 och 32. Övriga veckor under sommaren finns någon på plats under kontorstid. Vi på Advice önskar alla en trevlig sommar!
  Läs mer
 • Omställningsstöd
  6 juli, 2020
  Riksdagen och regeringen har beslutat om ett omställningsstöd till företag som har tappat omsättning under mars och april 2020 på grund av Covid-19. Storleken på stödet beror på hur mycket företagets nettoomsättning har minskat. Det lägsta stödet uppgår till 5 000 kronor och det högsta till 150 miljoner kronor. Omställningsstödet ansöks av företagets behöriga företrädare i en ny e-tjänst på Skatteverkets hemsida senast den 31 augusti 2020.
  Läs mer
 • Förslag om ändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige
  6 juli, 2020
  Regeringen har lämnat en proposition med förslag om att införa ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp vid beskattning av utländska arbetstagare som arbetar tillfälligt i Sverige. Genom införandet av det ekonomiska arbetsgivarbegreppet kommer det avgörande för om arbetstagaren ska betala skatt i Sverige vara vem som arbetet utförs för och inte vem som betalar ut lönen. Förslaget innebär att fler utländska arbetstagare kommer att betala skatt i Sverige. Syftet med förslaget är att göra reglerna på arbetsmarknaden mer konkurrensneutrala. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.
  Läs mer
 • Väsentlig anknytning till Sverige p.g.a. bostad
  6 juli, 2020
  Vid inkomstbeskattning är en person obegränsat skattskyldig i Sverige bl.a. om personen tidigare har varit bosatt här och har väsentlig anknytning hit. För att avgöra om en person har väsentlig anknytning hit ska vid den samlade bedömningen bl.a. beaktas om personen är svensk medborgare, hur länge personen var bosatt här och om denne har en bostad som är inrättad för åretruntbruk. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har meddelat dom i ett mål rörande väsentlig anknytning med anledning av innehav av en lägenhet i Sverige.
  Läs mer
 • Besked om skattefri aktiegåva till anställd
  4 juni, 2020
  Som utgångspunkt ska alla inkomster som erhålls på grund av tjänst beskattas. Ett förvärv genom gåva är dock skattefritt. Skatterättsnämnden (SRN) har ansett att en överlåtelse av aktier i ett bolag från ägaren till en barndomsvän, som är anställd i bolaget, ska bedömas som en sådan skattefri gåva. Skatteverket ansåg att förvärvet ska anses erhållas på grund av tjänst och därför beskattas.
  Läs mer

Tidigare utgåvor

Scroll to Top