Advice Skatteinfo
Mars 2015

 • Nyheter på medarbetarområdet
  2015-03-04
  Vi vill slutligen informera om att Sara Andersson avslutade sin anställning på Advice den 16 januari i år.
  Läs mer

 • Slopad skattereduktion för gåvor
  2015-03-04
  Finansdepartementet har föreslagit ett slopande av skattereduktion för gåvor från och med den 1 januari 2016.
  Läs mer

 • Förändrad avdragsrätt för pensionssparande
  2015-03-04
  Som vi informerat om tidigare har reglerna för rätt till avdrag för pensionssparande för fysiska personer ändrats.
  Läs mer

 • Skatteverkets granskning 2015
  2015-03-04
  Skatteverket meddelar på sin hemsida att de i år särskilt kommer att granska tjänster med kontanthandel, vårdföretag, gränsöverskridande handel samt rot- och rutarbete i vissa branscher.
  Läs mer

 • Påminnelse om inbetalning till skattekontot
  2015-03-04
  För dem som fick sitt slutskattebesked i december 2014 och har skatt att betala är förfallodagen för detta 12 mars.
  Läs mer

 • Snart dags att deklarera!
  2015-03-04
  Deklarationerna kommer att skickas ut mellan den 16 mars och den 15 april 2015. Det kan därför vara bra att redan nu börja sammanställa de underlag som ligger till grund för deklarationen.
  Läs mer

 • Fast driftsställe för utländska företag
  2015-03-04
  Skatteverket har meddelat ett nytt ställningstagande avseende bedömningen av fast driftsställe när det gäller utländska företags skyldighet att göra skatteavdrag och möjligheten att ingå socialavgiftsavtal.
  Läs mer

 • Utökad utredning om 3:12-reglerna
  2015-03-04
  Vi har tidigare skrivit om att regeringen beslutat att tillsätta en utredning med uppdrag att se över beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag. Nu utvidgas utredningen till att även omfatta de s.k. 3:12 reglerna, som styr beskattningen av utdelning och kapitalvinst i fåmansföretag.
  Läs mer

 • Dom i PwC-målet
  2015-03-04
  PwC vann över Skatteverket i ett mål om värderingen av bolagets aktier. Kammarrätten upphäver därmed Skatteverkets beslut att upptaxera delägare i PwC med närmare 50 miljoner kronor.
  Läs mer

 • Gåva av fastighet
  2015-03-04
  I höstas skrev vi i Advice Skatteinfo om Skatteverkets överklagande av ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden. Förhandsbeskedet slog fast att en s.k. kattrumpa inte ska beskattas som en kapitalvinst då transaktionen är att betrakta som en gåva. Nu har det kommit ytterligare två förhandsbesked från Skatterättsnämnden.
  Läs mer