Advice Skatteinfo
September 2015

 • Nya medarbetare
  2015-09-14
  Vi vill välkomna två nygamla medarbetare - Peter Björnäs och Johan Elveland.
  Läs mer

 • Låneförbudet och den förbjudna kretsen
  2015-09-14
  Högsta domstolen har den 9 juli 2015 avgjort ett mål om låneförbudet i aktiebolagslagen.
  Läs mer

 • Nya rättsfall avseende näringsbetingade andelar
  2015-09-14
  Skatterättsnamnden har nyligen avgjort två rättsfall avseende näringsbetingade andelar.
  Läs mer

 • Aktuella skattefrågor
  2015-09-14
  Regeringen arbetar med en rad förändringar på skatteområdet. Här redovisar vi förslag som är aktuella den närmaste tiden.
  Läs mer

 • Nya regler för arv i internationella situationer
  2015-09-14
  För att underlätta hanteringen av arv i internationella situationer har EU antagit gemensam lagstiftning. Vi råder våra kunder som är medborgare i ett EU-land och bosatta i ett annat att göra en översyn av sitt testamente så att rätt lands lag blir tillämplig på arvet.
  Läs mer

 • Slutskattebesked i september
  2015-09-14
  Skatteverket skickar ut nästa slutskattebesked nu i dagarna. Om du fått ditt slutskattebesked nu i september ska eventuell restskatt betalas in till Skatteverket senast den 14 december 2015. Om du ska få tillbaka pengar betalar Skatteverket ut dessa under vecka 38-39. Hör av dig om du har några frågor.
  Läs mer