Advice Skatteinfo
Februari 2014

 • Inget momsavdrag vid försäljning av aktier i dotterbolag
  2014-02-11
  Kammarrätten ansåg i en dom att försäljning av aktier i dotterbolag kunde likställas med en verksamhetsöverlåtelse. Ett sådant synsätt medför rätt till avdrag för ingående moms på omkostnader i samband med försäljningen. Domen överklagades och HFD har nu lämnat sitt utlåtande.
  Läs mer

 • Förslag om förändringar i bostadsbeskattningen
  2014-02-11
  Bostadsrättskommittén har i ett betänkande föreslagit beskattningsändringar som bl.a. rör oäkta bostadsrättsföreningar och dess medlemmar samt ROT och RUT-avdragen.
  Läs mer

 • Skattefri pension vid flytt till Portugal
  2014-02-11
  Portugal införde för ett par år sedan fördelaktiga skatteregler för pensionärer som flyttar till Portugal. Bestämmelserna innebär att pensioner inte beskattas i Portugal.
  Läs mer

 • Högsta förvaltningsdomstolen utvidgar utomståenderegeln
  2014-02-11
  I situationer där en passiv delägare äger mer än 30 procent av aktierna i ett fåmansföretag kan de aktiva delägarnas aktier med stöd av den s.k. utomståenderegeln undantas från de särskilda beskattningsreglerna för utdelning och vinst.
  Läs mer

 • Skattenyheter 2014
  2014-02-11
  Flera nyheter på skatteområdet började gälla från och med den 1 januari. Advice Skatteinfo listar här de viktigaste.
  Läs mer

 • Glöm inte att betala skatten
  2014-02-11
  För dem som fick sina slutskattebesked avseende inkomstår 2012 i december 2013 och som har skatt att betala ska betalningen finnas hos Skatteverket senast den 12 mars 2014.
  Läs mer