Advice Skatteinfo
December 2018

 • Att tänka på inför årsskiftet
  2018-12-13
  Så här års är det som företagare en god idé att se över om det finns anledning att vidta några åtgärder innan årsskiftet. Advice listar här en rad saker att tänka på i samband med julhelgen och inför årsskiftet.
  Läs mer

 • Skattefritt friskvårdsbidrag med 6 500 kr enligt SRN
  2018-12-13
  Ett friskvårdsbidrag är skattefritt för den anställde och kan betalas ut utan arbetsgivaravgifter för arbetsgivaren om det avser enklare slag av motion, riktar sig till hela personalen och är av mindre värde. Skatterättsnämnden (SRN) öppnar nu för att med mindre värde avses 6 500 kr per anställd och år.
  Läs mer

 • Prövning av marknadsmässig ränta
  2018-12-13
  Advice skrev nyligen om en kammarrättsdom där inte högre ränta än SLR + 1 procent accepterades på ett aktieägarlån då det inte fanns ett reellt lånebehov hos företaget. Ränta får dras av om den är marknadsmässig vilket får prövas i fall till fall. I en ny kammarrättsdom ansågs SLR + 3 procent som marknadsmässig. Det var dock en sänkning från de 15 procent som avdrag gjorts med.
  Läs mer

 • Stiftelse ansågs inte bildad vid stiftarens dödsfall
  2018-12-13
  Advice skrev i förra nyhetsbrevet om en kammarrättsdom där domstolen ansåg att en utländsk stiftelse från och med stiftarens bortgång ansågs motsvara en svensk familjestiftelse. I en ny kammarrättsdom kom man till motsatt slutsats. Detta eftersom det ansågs att den dispositionsrätt som den ursprungliga stiftaren hade haft övergick till hans arvingar efter hans dödsfall.
  Läs mer

 • Se upp vid ägarförändringar i företag med utomstående
  2018-12-13
  Arbetar du och äger aktier i ett företag som ska säljas och där utomstående passiva ägare också äger aktier så finns möjlighet att skatta av marknadsvärdet till 25 procents skatt. Åtgärden måste dock göras innan det utomstående ägandet upphör.
  Läs mer