Advice Skatteinfo
Februari 2018

 • Dags att skicka in deklarationsmaterial
  2018-03-16
  Skatteverket har nu börjat skicka ut årets inkomstdeklarationer för privatpersoner. Senast den 15 april ska alla ha fått sin inkomstdeklaration. Vi ber dig som är deklarationskund hos Advice att så snart som möjligt att skicka din inkomstdeklaration och deklarationsunderlag till oss. Om du inte sedan tidigare är deklarationskund hos Advice och vill ha deklarationshjälp är du välkommen att kontakta oss.
  Läs mer

 • Deklaration 2018
  2018-02-14
  Årets inkomstdeklarationer till privatpersoner kommer att skickas ut under perioden 15 mars till 15 april. Deklarationen ska vara inlämnad till Skatteverket senast den 2 maj.
  Läs mer

 • Golf omfattas nu av friskvårdsbidraget
  2018-02-14
  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i dom meddelad den 12 januari 2018 slagit fast att friskvårdsbidrag kan användas för att spela golf på pay and play-banor och för att träna golfslag på en driving range.
  Läs mer

 • Förhandsbesked om tillämpningen av utomståenderegeln
  2018-02-14
  Skatterättsnämnden har i förhandsbesked meddelat den 17 januari 2018 prövat en fråga om tillämpligheten av utomståenderegeln när det utomstående ägandet består i moderbolaget men det dotterbolag där delägarna har varit verksamma i har avyttrats.
  Läs mer

 • HFD: Reparationsavdrag för näringsfastighet med privat användning
  2018-02-14
  Advice Skatteinfo skrev i våras om ett förhandsbesked där avdragsrätt för reparation, underhåll och ombyggnad av en näringsfastighet som syftade till att möjliggöra ett privat användande av fastigheten medgavs. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har nu fastslagit beskedet.
  Läs mer

 • Förhandsbesked avseende väsentlig anknytning till Sverige
  2018-02-14
  Skatterättsnämnden har meddelat förhandsbesked enligt vilket innehav av aktier, jordbruks- och skogsmark samt en fritidsfastighet där den skattskyldiges hustru under viss tid varit bosatt inte har ansetts medföra väsentlig anknytning till Sverige.
  Läs mer

 • Syntesiska incitamentsaktier kapitalbeskattas
  2018-02-14
  Skatterättsnämnden (SRN) har meddelat ett förhandsbesked om syntetiska aktier som har förvärvats med anledning av sökandens tjänst. De syntetiska aktierna har ansetts vara värdepapper vilket innebär att vinst eller förlust vid avyttring ska tas upp i inkomstslaget kapital.
  Läs mer

 • SINK-skatten höjd från 20 procent till 25 procent
  2018-02-14
  Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta (SINK) höjdes den 1 januari 2018 till 25 procent. Om du får inkomst från arbete i Sverige men inte har väsentlig anknytning till Sverige och inte vistas här stadigvarande har du möjlighet att bli beskattad enligt SINK.
  Läs mer