Advice Skatteinfo
Juni 2017

 • Bolag på Brittiska Jungfruöarna motsvarar inte ett svenskt aktiebolag
  2017-06-15
  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har ansett att ett bolag på Brittiska Jungfruöarna inte motsvarar ett svenskt aktiebolag vid prövning av reglerna om näringsbetingade andelar. HFD anser att bolaget inte är ett inkomstskattesubjekt i sitt hemland och ändrar därmed Skatterättsnämndens förhandsbesked.
  Läs mer

 • Kammarrätten upphävde beskattning av Nice-resa
  2017-06-15
  Kammarrätten fann i sin prövning att konferensresan till Nice hade väsentliga inslag av nytta för arbetsgivaren och att tiden för rekreation inte var anmärkningsvärd. Den anställde som ärendet gällde skulle därför inte förmånsbeskattas.
  Läs mer

 • Svårt att dra gränsen mellan anställning och näringsverksamhet
  2017-05-04
  Kan en anställd bilda ett nytt bolag som levererar tjänster till den före detta arbetsgivaren? Risken är att Skatteverket ser strukturen som en form av anställning och att den tidigare anställde fortfarande ska ses som anställd. Därför är det viktigt att kunna påvisa den nya verksamhetens självständighet.
  Läs mer

 • Fullt avdrag avseende näringsfastighet som även har privat användning
  2017-05-02
  Skatterättsnämnden har ansett sökanden ha avdragsrätt för reparation, underhåll och ombyggnad av en näringsfastighet som även används privat.
  Läs mer

 • Smittad verksamhet vid generationsskifte
  2017-05-02
  Skatterättsnämnden har ansett att två fåmansföretag bedriver samma eller likartad verksamhet på grund av att en verksamhetsgren i form av kor överförts mellan företagen. Att korna sålts över till marknadspris påverkar inte bedömningen.
  Läs mer

 • Advice välkomnar fem nya medarbetare!
  2017-06-08
  Fem nya medarbetare börjar på Advice: Maj Saarinen, Eloise Wallin och Åsa Carlsson har tillträtt under våren, Hanna Nisell Kjebon och Matilda Gustafsson börjar i september.
  Läs mer

 • Johan Elveland ny delägare i Advice
  2017-06-15
  Från och med juni blir Johan Elveland ny delägare i Advice. Vi gratulerar Johan till delägarskapet!
  Läs mer

 • Kontoret sommarstängt vecka 30-31
  2017-06-15
  Vi på Advice önskar alla en trevlig midsommar och en skön sommar. I sommar håller Advice kontoret stängt v. 30-31.
  Läs mer