Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Advice Skatteinfo Juni 2017

 • Bolag på Brittiska Jungfruöarna motsvarar inte ett svenskt aktiebolag
  15 juni, 2017
  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har ansett att ett bolag på Brittiska Jungfruöarna inte motsvarar ett svenskt aktiebolag vid prövning av reglerna om näringsbetingade andelar. HFD anser att bolaget inte är ett inkomstskattesubjekt i sitt hemland och ändrar därmed Skatterättsnämndens förhandsbesked.
  Läs mer
 • Kammarrätten upphävde beskattning av Nice-resa
  15 juni, 2017
  Kammarrätten fann i sin prövning att konferensresan till Nice hade väsentliga inslag av nytta för arbetsgivaren och att tiden för rekreation inte var anmärkningsvärd. Den anställde som ärendet gällde skulle därför inte förmånsbeskattas.
  Läs mer
 • Svårt att dra gränsen mellan anställning och näringsverksamhet
  4 maj, 2017
  Kan en anställd bilda ett nytt bolag som levererar tjänster till den före detta arbetsgivaren? Risken är att Skatteverket ser strukturen som en form av anställning och att den tidigare anställde fortfarande ska ses som anställd. Därför är det viktigt att kunna påvisa den nya verksamhetens självständighet.
  Läs mer
 • Fullt avdrag avseende näringsfastighet som även har privat användning
  2 maj, 2017
  Skatterättsnämnden har ansett sökanden ha avdragsrätt för reparation, underhåll och ombyggnad av en näringsfastighet som även används privat.
  Läs mer
 • Smittad verksamhet vid generationsskifte
  2 maj, 2017
  Skatterättsnämnden har ansett att två fåmansföretag bedriver samma eller likartad verksamhet på grund av att en verksamhetsgren i form av kor överförts mellan företagen. Att korna sålts över till marknadspris påverkar inte bedömningen.
  Läs mer
 • Advice välkomnar fem nya medarbetare!
  8 juni, 2017
  Fem nya medarbetare börjar på Advice: Maj Saarinen, Eloise Wallin och Åsa Carlsson har tillträtt under våren, Hanna Nisell Kjebon och Matilda Gustafsson börjar i september.
  Läs mer
 • Johan Elveland ny delägare i Advice
  15 juni, 2017
  Från och med juni blir Johan Elveland ny delägare i Advice. Vi gratulerar Johan till delägarskapet!
  Läs mer
 • Kontoret sommarstängt vecka 30-31
  15 juni, 2017
  Vi på Advice önskar alla en trevlig midsommar och en skön sommar. I sommar håller Advice kontoret stängt v. 30-31.
  Läs mer

Tidigare utgåvor

Scroll to Top