Advice Skatteinfo
Oktober 2014

 • Skattenyheter i korthet
  2014-10-23
  Nyheter i kortformat: 1) Sverige har nu avtal med Hongkong när det gäller informationsutbyte i skatteärenden 2) Nya regler gällande förmånsbeskattning av elektronisk utrustning som dator eller surfplatta 3) Beskattning vid överlåtelse av sjukgymnastikverksamhet, och 4) Förbättrade möjligheter till förhandsbesked i skattefrågor.
  Läs mer

 • Överenskommelse om välfärd utan vinstintresse
  2014-10-23
  Regeringen och Vänsterpartiet har träffat en överenskommelse om en välfärd utan vinstintresse. Partierna vill att skattepengar ska gå till just den verksamhet de är avsedda för och överskott ska som huvudregel återinvesteras i verksamheten. Partierna vill utreda hur vinsuttaget kan begränsas för skola, förskola, äldreomsorg, vård och HVB-hem.
  Läs mer

 • Betänkande om enklare regler för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag
  2014-10-23
  Skattereglerna för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag är idag komplicerade. I en utredning presenteras därför förslag på förenklade regler som, om förslaget går igenom, kan träda i kraft den 1 januari 2016.
  Läs mer

 • Gåva av fastighet
  2014-10-23
  Med ”kattrumpa” avses en gåva av en eller flera fastigheter till ett aktiebolag, där aktierna ägs av gåvogivaren och dennes närstående. Högsta Förvaltningsdomstolen avkunnade förra året en dom som medförde frågetecken kring om en kattrumpa inkomstskattemässigt ska anses utgöra en gåva. Skatterättsnämnden har genom sitt förhandsbesked klargjort sin syn på saken.
  Läs mer

 • Senaste nytt för fåmansföretag
  2014-10-23
  Nyligen har det kommit intressanta avgöranden på fåmansföretagsområdet. Det handlar om interna aktieöverlåtelser, om ägarsamband och om lönebaserat utrymme. Advice Skatteinfo har detaljerna.
  Läs mer

 • Nya regeringens första förslag på ändringar på skatteområdet
  2014-10-23
  I morse släppte den nya regeringen sin första budgetproposition. Regeringen föreslår en lång rad förändringar - Advice Skatteinfo har hela listan.
  Läs mer